• Năng suất của doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam: Vai trò của hoạt động xuất khẩu, thị trường xuất khẩu

  Năng suất của doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam: Vai trò của hoạt động xuất khẩu, thị trường xuất khẩu

  Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của xuất khẩu và thị trường xuất khẩu đến năng suất của doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) ở Việt Nam (2007-2013), sử dụng fixed effects và Instrument Variables và số liệu được cung cấp bởi Viện nghiên cứu kinh tế trung ương (CIEM). Kết quả cho thấy hoạt động xuất khẩu đến thị trường các nước đang phát triển hay...

   10 p dainam 30/12/2019 82 3

 • Doanh nghiệp xã hội - pháp nhân thương mại hay pháp nhân phi thương mại

  Doanh nghiệp xã hội - pháp nhân thương mại hay pháp nhân phi thương mại

  Nội dung bài viết trình bày doanh nghiệp xã hội là loại hình doanh nghiệp đang được quan tâm và phát triển của nhiều nước trên thế giới; để duy trì và thúc đẩy nền kinh tế phát triển và phát triển bền vững, cũng nhằm hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý Doanh nghiệp xã hội, Luật Doanh nghiệp 2014 lần đầu tiên công nhận về...

   14 p dainam 30/03/2020 65 2

 • Quản trị công ty tại tập đoàn Bảo Việt - từ lý thuyết đến thực tiễn quản trị doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa

  Quản trị công ty tại tập đoàn Bảo Việt - từ lý thuyết đến thực tiễn quản trị doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa

  Nội dung bài viết trình bày quản trị công ty (QTCT) gần đây trở thành chủ đề được quan tâm ở Việt Nam, và một đối tượng doanh nghiệp cần được chú ý nhiều hơn chính là các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa. Bài viết này làm rõ một số vấn đề lý luận về đặc trưng.của QTCT tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sau cổ phần hóa, đồng...

   12 p dainam 31/01/2020 72 2

 • Phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hàn Quốc, Nhật Bản và kinh nghiệm cho Việt Nam

  Phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hàn Quốc, Nhật Bản và kinh nghiệm cho Việt Nam

  Bài viết "Phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hàn Quốc, Nhật Bản và kinh nghiệm cho Việt Nam" đã tổng hợp kinh nghiệm của Nhật Bản, Hàn Quốc trong quá trình thực hiện các chính sách giúp hệ thống doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình phát triển hệ thống doanh nghiệp này tại Việt Nam.

   10 p dainam 27/05/2019 124 2

 • Cơ hội và thách thức đối với hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam trong bối cảnh tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế

  Cơ hội và thách thức đối với hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam trong bối cảnh tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế

  Bài viết chỉ ra những cơ hội và thách thức mà hội nhập kinh tế quốc tế có thể mang đến cho hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam nhằm giúp các nhà chính sách, doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức có liên quan trong việc định hướng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đón đầu những cơ hội và vượt qua.những thách thức trong xu hướng...

   12 p dainam 31/01/2020 76 2

 • Sự chuyển dịch của tỷ giá vào lạm phát - xây dựng mô hình SVAR cho bối cảnh kinh tế Việt Nam

  Sự chuyển dịch của tỷ giá vào lạm phát - xây dựng mô hình SVAR cho bối cảnh kinh tế Việt Nam

  Bài viết nghiên cứu việc xây dựng mô hình với sự xuất hiện của các biến chính sách, các biến số kinh tế vĩ mô cũng như những biến số đại diện cho các cú sốc từ bên ngoài làm căn cứ từ đó tính toán mức độ, cường độ chuyển dịch của tỷ giá hối đoái (ERPT) vào lạm phát cũng như việc ảnh hưởng lẫn nhau giữa các biến số kinh tế vĩ mô...

   7 p dainam 30/03/2020 24 1

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp logistics Việt Nam hiện nay

  Nâng cao năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp logistics Việt Nam hiện nay

  Ngành logistics của Việt Nam hiện là một ngành còn non trẻ, vì vậy ngành này hiện nay cần có sự chú trọng đầu tư, tìm cách nâng cao hiệu quả hoạt động hơn nữa để có thể cạnh tranh với các công ty logistics của nước ngoài đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Bài viết tập trung khái quát thực trạng cũng như đưa ra một số giải pháp cơ bản...

   8 p dainam 30/03/2020 81 1

 • Một số tiêu chí đánh giá hoạt động giao dịch thương mại quốc tế và thủ tục hải quan trên thế giới và thực tiễn tại Việt Nam

  Một số tiêu chí đánh giá hoạt động giao dịch thương mại quốc tế và thủ tục hải quan trên thế giới và thực tiễn tại Việt Nam

  Đề tài được thực hiện dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng ba tiêu chí đo lường là: Mức độ thuận lợi thương mại quốc tế (Ease of Trading Cross Border), năng lực logistics (LPI), và thời gian thông quan (TRS) tại khu vực ASEAN, bài viết phân tích, đánh giá thực tiễn hoạt động giao dịch thương mại quốc tế và thủ tục hải quan tại Việt Nam...

   11 p dainam 27/05/2019 110 1

 • Thương mại bán lẻ và dịch vụ: Một số nhận định kết quả đạt được từ năm 2000 đến 2013

  Thương mại bán lẻ và dịch vụ: Một số nhận định kết quả đạt được từ năm 2000 đến 2013

  Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích tình hình bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của VN từ năm 2000 đến 2013 theo 2 giai đoạn là trước và sau khi gia nhập WTO. Nghiên cứu này được thực hiện thông qua phương pháp phân tích thống kê kinh tế, các số liệu thu thập về tình hình bán lẻ hàng hóa và dịch vụ từ năm 2000 đến 2013, phân tích dựa trên các...

   7 p dainam 27/05/2019 72 1

 • Bí quyết khen ngợi và khiển trách nhân viên của nhà quản trị doanh nghiệp

  Bí quyết khen ngợi và khiển trách nhân viên của nhà quản trị doanh nghiệp

  Sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý con nguời góp phần tạo nên nghệ thuật quản trị nhân sự và ngày càng được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp. Bài viết dưới đây trình bày về hai phương pháp khen ngợi và khiển trách trong nghệ thuật quản trị nhân sự. Mời các bạn tham khảo!

   5 p dainam 30/03/2020 21 1

 • Tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại trong bối cảnh mới

  Tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại trong bối cảnh mới

  Yêu cầu tái cấu trúc ngành Công nghiệp theo hướng hiện đại ngày càng trở nên quan trọng trong điều kiện thế giới hướng đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Việt Nam đã đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là cơ cấu lại một cách thực chất các ngành công nghiệp. Thông qua việc chỉ ra các “nút thắt”, rào cản trong...

   5 p dainam 30/03/2020 20 1

 • Tìm hiểu về can thiệp của chính phủ trong thương mại dịch vụ

  Tìm hiểu về can thiệp của chính phủ trong thương mại dịch vụ

  Trong những năm gần đây, thương mại dịch vụ nổi lên như là một xu thế mới trong thương mại quốc tế. Mối quan hệ giữa thương mại dịch vụ và thương mại hàng hóa đã trở nên ngày càng rõ nét hơn với sự xuất hiện của chuỗi giá trị toàn cầu.Thương mại dịch vụ, một lĩnh vực mới, chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ so với tổng kim ngạch thương...

   10 p dainam 27/05/2019 106 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số