• Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Chương 4 - Quản trị rủi ro nhân lực. Chương này giúp người học hiểu rõ hơn về các vấn đề cơ bản liên quan đến khái niệm, tầm quan trọng của quản trị rủi ro nhân lực, phân loại nhân lực; nội dung quản trị rủi ro nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p dainam 27/12/2018 50 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Chương 1 - Tổng quan về quản trị rủi ro. Chương này giúp người học hiểu rõ hơn về các vấn đề cơ bản liên quan đến rủi ro và phân loại rủi ro; khái niệm và các nguyên tắc quản trị rủi ro; mối quan hệ giữa quản trị rủi ro với quản trị chất lượng, quản trị hoạt động trong kinh doanh.

   9 p dainam 27/12/2018 82 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Chương 5 - Quản trị rủi ro tài sản. Chương này giúp người học hiểu rõ hơn về các vấn đề cơ bản liên quan đến khái niệm và tầm quan trọng của quản trị rủi ro tài sản, nội dung quản trị rủi ro tài sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p dainam 27/12/2018 49 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Chương 4 - Bảo vệ thương hiệu. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Quy định pháp luật quốc tế và Việt Nam về quyền bảo hộ đối với các thành tố thương hiệu, quy trình thủ tục xác lập quyền đối với các thành tố thương hiệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p dainam 27/07/2018 70 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Chương 2 - Khái quát về quản trị thương hiệu. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Tiếp cận về quản trị thương hiệu, xu hướng phát triển quản trị thương hiệu, xây dựng các mục tiêu quản trị thương hiệu và chiến lược thương hiệu,... mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p dainam 27/07/2018 68 0

 • Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 1 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 1 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Mục tiêu nhằm giúp sinh viên có thể xác định khách hàng của mình: Khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài, tầm quan trọng và nội dung của việc chăm sóc khách hàng, mô tả một số nguyên tắc ứng xử trong các tình huống tiếp xúc với khách hàng, xác định khách hàng của mình mong muốn những điều gì, sinh viên nắm được việc quản trị khách hàng cũ...

   17 p dainam 27/07/2018 70 1

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Chương 5 - Truyền thông thương hiệu. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm truyền thông thương hiệu, vai trò của truyền thông thương hiệu trong phát triển doanh nghiệp, yêu cầu và nguyên tắc cơ bản trong truyền thông thương hiệu, quan hệ công chúng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p dainam 27/07/2018 81 0

 • Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 2 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 2 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Nội dung chương 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Mô hình IDIC trong quản trị quan hệ khách hàng", cụ thể như: Mô hình IDIC trong CRM, nhận diện khách hàng, phân biệt khách hàng, tương tác với khách hàng, tùy biến theo khách hàng,...

   67 p dainam 27/07/2018 75 1

 • Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 3 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 3 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 3 do Th.S Huỳnh Hạnh Phúc biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Những phân tích làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược CRM, phát triển chiến lược CRM, tổ chức xây dựng chiến lược CRM,...

   5 p dainam 27/07/2018 61 1

 • Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 4 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng: Chương 4 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

  Chương 4 trình bày về "Hệ thống CRM". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Chính sách chăm sóc khách hàng, cơ sở dữ liệu khách hàng, các hình thức chăm sóc khách hàng,...

   91 p dainam 27/07/2018 86 1

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Chương 3 - Hệ thống nhận diện thương hiệu. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, vai trò của hệ thống nhận diện đối với sự phát triển của thương hiệu, phân loại hệ thống nhận diện thương hiệu, yêu cầu cơ bản trong thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p dainam 27/07/2018 1591 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Chương 1 trình bày tổng quan về thương hiệu. Những nội dung cụ thể trong chương này gồm có: khái niệm và vai trò của thương hiệu, các thành tố thương hiệu, phân loại thương hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p dainam 27/07/2018 81 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số