• Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Nguyễn Đại Lương

  Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Nguyễn Đại Lương

  Bài giảng Quản trị học: Chương 3 do Nguyễn Đại Lương biên soạn trình bày về "Chức năng hoạch định". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm, qui trình hoạch định, quản trị bằng mục tiêu.

   23 p dainam 30/03/2020 68 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - Nguyễn Đại Lương

  Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - Nguyễn Đại Lương

  Cùng nắm kiến thức trong chương 6 "Chức năng kiểm soát" này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm và nguyên tắc kiểm soát, tiến trình kiểm soát, các loại kiểm soát, công cụ kiểm soát,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p dainam 30/03/2020 67 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - Nguyễn Đại Lương

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - Nguyễn Đại Lương

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 "Những vấn đề chung về quản trị" do Nguyễn Đại Lương cung cấp kiến thức cơ bản về Khái niệm, kiệu quả và hiệu suất trong quản trị, chức năng của quản trị, tính phổ biến của quản trị, các cấp bậc quản trị, các kỹ năng của nhà quản trị, vai trò của nhà quản trị.

   35 p dainam 30/03/2020 69 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Nguyễn Đại Lương

  Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Nguyễn Đại Lương

  Bài giảng Quản trị học: Chương 5 Chức năng điều khiển do Nguyễn Đại Lương biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm, tuyển dụng và đào tạo nhân viên, lãnh đạo, động viên, thông tin, quản trị xung đột.

   48 p dainam 30/03/2020 70 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - Nguyễn Đại Lương

  Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - Nguyễn Đại Lương

  Sau khi học xong chương "Quyết định quản trị" này người học có thể hiểu về: Khái niệm, quá trình ra quyết định, các công cụ hỗ trợ việc ra quyết định, nâng cao hiệu quả của quyết định quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p dainam 30/03/2020 65 1

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Phân tích môi trường kinh doanh - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Phân tích môi trường kinh doanh - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Phân tích môi trường kinh doanh trình bày các kiến thức về phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp bao gồm mục tiêu, sơ đồ chiến lược, duy trì lợi thế cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p dainam 30/03/2020 66 1

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Hình thành chiến lược - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Hình thành chiến lược - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Hình thành chiến lược trình bày ba cấp chiến lược, ma trận Swot, ma trận BCG, thâm nhập thị trường mới, đa dạng hóa theo chiều dọc và chiều ngang, ma trận lựa chọn chiến lược tổng thể,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p dainam 30/03/2020 65 1

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Đánh giá và kiểm soát - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Đánh giá và kiểm soát - Lại Văn Tài

  Bài giảng "Quản lý chiến lược: Đánh giá và kiểm soát" trình bày các kiến thức: Strategy evaluation and control, establishing strategic controls, special alert control, strategic surveillance, ba công cụ kiểm soát,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p dainam 30/03/2020 68 1

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Triển khai chiến lược và các vấn đề về tiếp thị - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Triển khai chiến lược và các vấn đề về tiếp thị - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Triển khai chiến lược và các vấn đề về tiếp thị so sánh xây dựng và triển khai chiến lược, triển khai chiến lược, phân tích tác lực thay đổi, chính sách và các hệ thống hỗ trợ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p dainam 30/03/2020 60 1

 • Bài giảng Quản lý chiến lược: Phân tích môi trường kinh doanh, môi trường bên ngoài - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Phân tích môi trường kinh doanh, môi trường bên ngoài - Lại Văn Tài

  Bài giảng Quản lý chiến lược: Phân tích môi trường kinh doanh, môi trường bên ngoài trình bày mục đích phân tích môi trường kinh doanh, các yếu tố môi trường vĩ mô, cấu trúc ngành, các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc ngành,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p dainam 30/03/2020 69 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chuyên đề 3 - Cao Minh Toàn

  Bài giảng Quản trị marketing: Chuyên đề 3 - Cao Minh Toàn

  Nội dung Chuyên đề 3 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "STP", cụ thể như: Phân khúc thị trường là gì, tiến trình phân khúc thị trường, phân khúc có hiệu quả, các tiêu thức phân khúc, các mô hình lựa chọn thị trường mục tiêu, kế hoạch xâm nhập riêng từng phân khúc,...

   20 p dainam 13/02/2020 61 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chuyên đề 1 - Cao Minh Toàn

  Bài giảng Quản trị marketing: Chuyên đề 1 - Cao Minh Toàn

  Bài giảng Quản trị marketing Chuyên đề 1 "Tổng quan về Marketing" Cao Minh Toàn với nội dung chính như: Định nghĩa về Marketing, tạo dựng sự thoả mãn, giá trị và xu hướng khách hàng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p dainam 13/02/2020 73 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số