• Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 4

  Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 4

  Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 4 Bao gồm mục tiêu của phân tích tài chính trong định giá. Các tiếp cận phân tích tài chính trong định giá

   18 p dainam 31/08/2020 36 1

 • Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 1

  Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 1

  Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 1 Cho ta một cái nhìn tổng quan về quản trị giá trong doanh nghiệp như : khái niệm về giá , vai trò của giá trong doanh nghiệp , các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả

   22 p dainam 31/08/2020 35 1

 • Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 5

  Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 5

  Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 5 Giúp bạn hiểu được khái quát về cạnh tranh và cạnh tranh qua giá, phân tích cạnh tranh trong thiết lập giá, quản trị thông tin trong thiết lập giá

   35 p dainam 31/08/2020 30 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - Ths. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - Ths. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp tìm hiểu về nhiệm vụ của doanh nghiệp, cách xác định mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh. Cùng tham khảo tìm hiểu để quản trị chiến lược tốt.

   23 p dainam 31/08/2020 31 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - Ths. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - Ths. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 Phân tích và đánh giá môi trường nội bộ doanh nghiệp, bài giảng cung cấp các kiến thức về chiến lược phát triển doanh nghiệp, nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp...tài liệu hay dành cho sinh viên quản trị kinh doanh và nhà quản trị tham khảo.

   28 p dainam 31/08/2020 32 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - Ths. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - Ths. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 Phân tích môi trường kinh doanh, xác định cơ hội và nguy cơ sẽ giúp bạn thấy được vai trò của phân tích môi trường kinh doanh, các yếu tố cấu thành môi trường kinh doanh để xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả.

   32 p dainam 31/08/2020 30 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - Ths. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - Ths. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 Tổng quan về quản trị chiến lược nêu rõ các khái niệm và bản chất của quản trị chiến lược, phương pháp ra quyết định chiến lược và hệ thống thông tin trong quản trị.

   26 p dainam 31/08/2020 31 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - Ths. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - Ths. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 Đánh giá và điều chỉnh chiến lược giúp tìm hiểu mục đích của kiểm tra và đánh giá, các tiêu chuẩn kiếm tra và đánh giá, phương pháp đánh giá và điều chỉnh chiến lược.

   10 p dainam 31/08/2020 28 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - Ths. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - Ths. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 Các loại chiến lược trong doanh nghiệp giúp bạn nắm rõ vai trò của chiến lược doanh nghiệp, phân loại chiến lược doanh nghiệp... Tham khảo để xây dựng và quản trị chiến lược hiệu quả.

   88 p dainam 31/08/2020 26 1

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - Ths. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - Ths. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 Lựa chọn chiến lược và tổ chức thực hiện chiến lược gồm các kỹ thuật phân tích định hướng chiến lược, lựa chọn chiến lược, tổ chức thực hiện chiến lược. Bài giảng sẽ giúp bạn hiểu và nắm vững các kiến thức về quản trị doanh nghiệp về chiến lược.

   31 p dainam 31/08/2020 32 1

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 5 - Ths. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 5 - Ths. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 5 Quản trị chi phí kết quả, bài giảng cung cấp các kiến thức về quản trị chi phí, kết quả theo phương thức sử dụng các chìa khóa phân bổ truyền thống, quản trị chi phí kết quả theo phương thức sử dụng chìa khóa mức lãi thô.

   19 p dainam 31/08/2020 27 1

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 1 - Ths. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 1 - Ths. Lương Thu Hà

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Chương 1 Doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp bài giảng giúp bạn tìm hiểu về doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp,các giai đoạn phát triển của khoa học quản trị... Tham khảo để củng cố kiến thức thực hành quản trị doanh nghiệp hiệu quả.

   64 p dainam 31/08/2020 25 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số