• Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - ThS. Hà Anh Tuấn

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - ThS. Hà Anh Tuấn

  Chương 2 Xác định sứ mạng và mục tiêu thuộc bài giảng "Quản trị chiến lược", mục tiêu chương này nhằm hiểu được sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp, biết cách xây dựng bảng sứ mạng doanh nghiệp, biết cách đề ra các mục tiêu cho doanh nghiệp.

   22 p dainam 28/02/2015 119 1

 • Bài giảng môn Quản trị doanh nghiệp

  Bài giảng môn Quản trị doanh nghiệp

  Mục tiêu bày giảng giúp người học có khả năng: trình bày được những kiến thức cơ bản của kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, vận dụng nghiên cứu cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị trong doanh nghiệp để thực hiện công tác kế toán được chính xác,...

   73 p dainam 28/02/2015 162 1

 • Bài giảng Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận của doanh nghiệp

  Bài giảng Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận của doanh nghiệp

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận của doanh nghiệp" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: phân tích tình hình tiêu thụ, phân tích tình hình lợi nhuận.

   11 p dainam 28/02/2015 123 1

 • Bài giảng Chương 3: Phân tích các yếu tố sản xuất

  Bài giảng Chương 3: Phân tích các yếu tố sản xuất

  Bài giảng Chương 3: Phân tích các yếu tố sản xuất trình bày các nội dung về: Phân tích tình hình sử dụng lao động, phân tích tình hình sử dụng NVL, phân tích tình hình sử dụng TSCĐ. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   34 p dainam 28/02/2015 168 1

 • Bài giảng chương 2: Phân tích kết quả sản xuất

  Bài giảng chương 2: Phân tích kết quả sản xuất

  Mời các bạn cúng tham khảo Bài giảng chương 2: Phân tích kết quả sản xuất dưới đây trang bị cho sinh viên các kiến thức về phân tích kết quả sản xuất về mặt quy mô, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất theo mặt hàng chủ yếu, phân tích kết quả sản xuất về mặt chất lượng.

   28 p dainam 28/02/2015 123 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số