• Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Ôn tập những vấn đề chung về quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Ôn tập những vấn đề chung về quản trị

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 1: Ôn tập những vấn đề chung về quản trị" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về quản trị, nhà quản trị, phân tích môi trường, quyết định quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p dainam 30/09/2020 29 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Trách nhiệm xã hội và đạo đức trong quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Trách nhiệm xã hội và đạo đức trong quản trị

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 2: Trách nhiệm xã hội và đạo đức trong quản trị" cung cấp cho người học các kiến thức: Trách nhiệm xã hội của tổ chức, sự đáp ứng trách nhiệm xã hội của tổ chức, quản trị một tổ chức có đạo đức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p dainam 30/09/2020 29 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Thiết kế tổ chức chiến lược

  Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Thiết kế tổ chức chiến lược

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 4: Thiết kế tổ chức chiến lược" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan thiết kế cấu trúc tổ chức, đánh giá các loại cấu trúc, các yếu tố ảnh hưởng, lựa chọn cấu trúc phù hợp với chiến lược, thúc đẩy việc đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p dainam 30/09/2020 33 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Quản trị nguồn nhân lực

  Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Quản trị nguồn nhân lực

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 5: Quản trị nguồn nhân lực" cung cấp cho người học các kiến thức: Dàn ý về quản trị nguồn nhân lực, tạo lập mối quan hệ việc làm, duy trì mối quan hệ việc làm, HRIS, internet, intranets & extranets, kết thúc mối quan hệ việc làm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p dainam 30/09/2020 35 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 6: Giao tiếp trong quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 6: Giao tiếp trong quản trị

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 6: Giao tiếp trong quản trị" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của giao tiếp trong quản trị, quy trình giao tiếp, giao tiếp trong nhóm, các kênh giao tiếp trong tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p dainam 30/09/2020 29 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Quản lý nhóm

  Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Quản lý nhóm

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 7: Quản lý nhóm" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự hình thành của nhóm làm việc, những yếu tố đầu vào của nhóm làm việc, các quá trình của nhóm làm việc theo, nhóm đặc nhiệm và các đội. Mời các bạn cùng tham khảo nội nội dung chi tiết.

   20 p dainam 30/09/2020 31 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 9: Quản trị quốc tế

  Bài giảng Quản trị học - Chương 9: Quản trị quốc tế

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 9: Quản trị quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của quản trị quốc tế, đánh giá môi trường quốc tế, phán đoán các vấn đề chiến lược, tổ chức kinh doanh quốc tế,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p dainam 30/09/2020 25 0

 • Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 2

  Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 2

  Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 2 Cho ta biết về khái niệm , phân loại , phân tích chi phí . Cũng như phương pháp xác định chi phí và những cân nhắc khi lựa chọn chỉ tiêu chi phí làm cơ sở xuất phát cho mức giá

   25 p dainam 31/08/2020 32 1

 • Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 7

  Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 7

  Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 7 Chiến luợc giá gồm các khái niệm chiến lược giá các loại chiến lược giá giúp xác định các nguyên tắc cơ bản làm nền tảng giúp xác định mức giá nhằm đạt mục tiêu của doanh nghiệp

   32 p dainam 31/08/2020 29 1

 • Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 6

  Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 6

  Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 6 Giúp bạn xác định giá dựa trên chi phí và lợi nhuận mục tiêu. N goài ra bạn còn xác định được giá dựa trên nhu cầu thị trường và giá cạnh tranh .

   41 p dainam 31/08/2020 30 1

 • Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 3

  Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 3

  Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 3 Nội dung sẽ cho ta biết khái quát về cầu thị trường , mối liên hệ giữa cầu và giá cả, hiểu biết về khác hàng

   35 p dainam 31/08/2020 35 1

 • Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 8

  Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 8

  Bài giảng Quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 8 Là sự kết hợp giá cả với các yếu tố khác của marketing.Trong đó có phối hợp giá với quyết định sản phẩm, phối hợp giá với quyết định về phân phối hay phối hợp giá với quyết định xúc tiến khuyếch trương

   23 p dainam 31/08/2020 36 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số