• Bài giảng Quản trị chiến lược - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Quản trị chiến lược - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Bài giảng "Quản trị chiến lược" trình bày những vấn đề cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược, nghiên cứu môi trường bên ngoài, nghiên cứu môi trường bên trong, hoạch định chiến lược, thực thiện chiến lược, kiểm tra, đánh giá tính hình thực hiện chiến lược, chiến lược cạnh tranh, chiến lược kinh doanh toàn cầu. Mời các bạn...

   221 p dainam 20/09/2015 170 2

 • Bài giảng học phần Quản trị sản xuất - Chương 4: Quản lý kỹ thuật

  Bài giảng học phần Quản trị sản xuất - Chương 4: Quản lý kỹ thuật

  Bài giảng học phần "Quản trị sản xuất - Chương 4: Quản lý kỹ thuật" trình bày các ý nghĩa của quản lý kỹ thuật, nội dung của quản lý kỹ thuật, bảo trì máy móc thiết bị. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

   10 p dainam 20/09/2015 146 1

 • Bài giảng học phần Quản trị sản xuất - Chương 2: Tổ chức sản xuất

  Bài giảng học phần Quản trị sản xuất - Chương 2: Tổ chức sản xuất

  Bài giảng học phần "Quản trị sản xuất - Chương 2: Tổ chức sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Nội dung và những yêu cầu cơ bản của tổ chức sản xuất, cơ cấu sản xuất, loại hình sản xuất, phương pháp tổ chức quá trình sản xuất, chu kỳ sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p dainam 20/09/2015 108 1

 • Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 6 - Quản trị vật liệu

  Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 6 - Quản trị vật liệu

  Bài giảng học phần "Quản trị sản xuất: Chương 6 - Quản trị vật liệu" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Khái niệm và nội dung quản trị vật liệu, phân tích biên tế tồn kho 1 kỳ, phân loại ABC, hệ thống tồn kho nhu cầu độc lập, tính toán các tham số hệ thống tồn kho, hoạch định nhu cầu vật liệu (MRP). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   57 p dainam 20/09/2015 133 2

 • Bài giảng học phần Quản trị sản xuất - Chương 5: Hoạch định tổng hợp

  Bài giảng học phần Quản trị sản xuất - Chương 5: Hoạch định tổng hợp

  Bài giảng học phần "Quản trị sản xuất - Chương 5: Hoạch định tổng hợp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quá về hoạch định tổng hợp (đối tượng, phạm vi, mục đích); phương pháp hoạch định tổng hợp; hoạch định tổng hợp kiểu quy nạp, hoạch định tổng hợp kiểu diễn giải. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p dainam 20/09/2015 110 1

 • Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 7 - Lập tiến độ và kiểm soát sản xuất chế tạo

  Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 7 - Lập tiến độ và kiểm soát sản xuất chế tạo

  Bài giảng học phần "Quản trị sản xuất: Chương 7 - Lập tiến độ và kiểm soát sản xuất chế tạo" cung cấp cho người học các kiến thức khái quát về lập tiến độ và kiểm soát sản xuất chế tạo; lập tiến độ và kiểm soát sản xuất đơn chiếc, lập kế hoạch tiến độ sản xuất lặp lại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p dainam 20/09/2015 111 2

 • Bài giảng Quản trị học - Võ Thiện Chín, Lê Nguyễn Dự Thư

  Bài giảng Quản trị học - Võ Thiện Chín, Lê Nguyễn Dự Thư

  Quản trị là gì, những công việc của nhà quản trị, kỹ năng để quản trị có hiệu quả,... nhằm giúp các bạn giải đáp được những thắc mắc trên, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Quản trị học". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   92 p dainam 20/09/2015 139 2

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Lê Ngọc Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - Lê Ngọc Thắng

  Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Chức năng hoạch định giúp người học nắm được khái quát về hoạch định, định nghĩa chức năng hoạch định, các kỹ thuật và công cụ hoạch định, tiến trình hoạch định và vai trò của hoạch định. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   17 p dainam 29/06/2015 133 1

 • Bài giảng Quản lý nhân sự - GV. Phạm Sanh

  Bài giảng Quản lý nhân sự - GV. Phạm Sanh

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Quản lý nhân sự" thông qua việc tìm hiểu nội dung trình bày sau: các lý thuyết nhu cầu, động viên nhân viên, quản lý nhân sự, các nhân vật chính của quản lý dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p dainam 29/06/2015 126 1

 • Bài giảng Các yếu tố tác động đến chiến lược của doanh nghiệp

  Bài giảng Các yếu tố tác động đến chiến lược của doanh nghiệp

  Cùng nắm kiến thức trong "Bài giảng Các yếu tố tác động đến chiến lược của doanh nghiệp" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: vai trò của chiến lược, các yếu tố tác động đến chiến lược,... Mời các bạn cùng tham khảo và nắm nội dung đã trình bày.

   25 p dainam 29/06/2015 130 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Lê Ngọc Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Lê Ngọc Thắng

  Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Chức năng lãnh đạo trình bày với người học các khái niệm cơ bản, chức năng lãnh đạo, động viên - động cơ và gây ảnh hưởng. Bài giảng do Lê Ngọc Thắng thực hiện. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

   10 p dainam 29/06/2015 138 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Lê Ngọc Thắng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Lê Ngọc Thắng

  Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Chức năng tổ chức trình bày với người học các khái niệm cơ bản, chức năng tổ chức, tổ chức - quyền hạn. Bài giảng do Lê Ngọc Thắng thực hiện. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

   9 p dainam 29/06/2015 115 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số