• Bài giảng Quản lý nhân lực: Chương 2.3 - Tuyển dụng và lựa chọn lao động

  Bài giảng Quản lý nhân lực: Chương 2.3 - Tuyển dụng và lựa chọn lao động

  Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 2.3 - Tuyển dụng và lựa chọn lao động" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm tuyển dụng nhân lực; Tiến trình tuyển dụng nhân lực; Các nguồn tuyển dụng nhân lực của tổ chức, doanh nghiệp; Các cách thức tuyển dụng nhân lực. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   57 p dainam 21/05/2023 1 0

 • Bài giảng Quản lý nhân lực: Chương 2.2 - Lập kế hoạch nguồn nhân lực

  Bài giảng Quản lý nhân lực: Chương 2.2 - Lập kế hoạch nguồn nhân lực

  Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 2.2 - Lập kế hoạch nguồn nhân lực" được biên soạn với các nội dung chính sau: Các khái niệm; Các bước hoạch định nhân lực; Các phương pháp dự báo nhu cầu về nhân lực; Phân tích hiện trạng và dự báo nguồn cung nhân lực; Lập kế hoạch kế nhiệm. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   43 p dainam 21/05/2023 1 0

 • Bài giảng Quản lý nhân lực: Chương 3 - Đào tạo và phát triển

  Bài giảng Quản lý nhân lực: Chương 3 - Đào tạo và phát triển

  Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 3 - Đào tạo và phát triển" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tổng quan về đào tạo và phát triển; Quy trình đào tạo; Đánh giá đào tạo; Câu hỏi và tình huống quản trị. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   43 p dainam 21/05/2023 1 0

 • Bài giảng Quản lý nhân lực: Chương 5 - Quản trị hệ thống đãi ngộ

  Bài giảng Quản lý nhân lực: Chương 5 - Quản trị hệ thống đãi ngộ

  Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 5 - Quản trị hệ thống đãi ngộ" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu về hệ thống đãi ngộ; Các yếu tố ảnh hưởng; Thiết kế cấu trúc hệ thống tiền lương và phương pháp định giá công việc; Các hình thức trả lương; Phúc lợi dành cho nhân viên. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại...

   70 p dainam 21/05/2023 1 0

 • Bài giảng Quản lý nhân lực: Chương 4 - Đánh giá thực hiện công việc

  Bài giảng Quản lý nhân lực: Chương 4 - Đánh giá thực hiện công việc

  Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 4 - Đánh giá thực hiện công việc" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tổng quan về đánh thực hiện công việc; Quy trình đánh giá thực hiện công việc; Phương pháp đánh giá thực hiện công việc; Câu hỏi và tình huống quản trị. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   46 p dainam 21/05/2023 1 0

 • Bài giảng Quản lý nhân lực: Chương 1 - Tổng quan về quản lý nhân lực

  Bài giảng Quản lý nhân lực: Chương 1 - Tổng quan về quản lý nhân lực

  Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 1 - Tổng quan về quản lý nhân lực" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của quản trị nhân lực; Quá trình hình thành và phát triển của quản trị nhân lực; Các hoạt động chủyếu của quản trị nhân lực; Vai trò của Bộ phận chức năng về nguồn nhân lực; Môi trường hoạt...

   30 p dainam 21/05/2023 1 0

 • Bài giảng Quản lý nhân lực: Chương 2.1 - Phân tích và thiết kế công việc

  Bài giảng Quản lý nhân lực: Chương 2.1 - Phân tích và thiết kế công việc

  Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 2.1 - Phân tích và thiết kế công việc" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm công việc; Khái niệm thiết kế công việc; Phân tích công việc; Các phương pháp thu thập thông tin khi phân tích công việc; Quy trình xây dựng bản mô tả công việc;... Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   39 p dainam 21/05/2023 2 0

 • Bài giảng Quản lý nhân lực: Chương 5 - Quan hệ với người lao động

  Bài giảng Quản lý nhân lực: Chương 5 - Quan hệ với người lao động

  Bài giảng "Quản lý nhân lực: Chương 5 - Quan hệ với người lao động" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tổng quan về quan hệ lao động; Quản lý xung đột trong lao động. Mời các bạn cũng tham khảo bài giảng tại đây!

   25 p dainam 21/05/2023 1 0

 • Bài giảng Toán kinh tế: Chương 2 - TS. Trần Ngọc Minh

  Bài giảng Toán kinh tế: Chương 2 - TS. Trần Ngọc Minh

  Bài giảng Toán kinh tế: Chương 2 Mô hình tối ưu tuyến tính - Quy hoạch tuyến tính, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Một số tình huống trong hoạt động kinh tế và mô hình bài toán quy hoạch tuyến tính; Bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn và dạng chính tắc; Tính chất của bài toán quy hoạch tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p dainam 23/04/2023 8 0

 • Bài giảng Toán kinh tế: Chương 1 - TS. Trần Ngọc Minh

  Bài giảng Toán kinh tế: Chương 1 - TS. Trần Ngọc Minh

  Bài giảng Toán kinh tế: Chương 1 Giới thiệu mô hình toán kinh tế, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái niệm mô hình kinh tế và mô hình toán kinh tế; Ý nghĩa và khái niệm về mô hình toán kinh tế; Cấu trúc mô hình toán kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p dainam 23/04/2023 6 0

 • Bài giảng Toán kinh tế: Chương 6 - TS. Trần Ngọc Minh

  Bài giảng Toán kinh tế: Chương 6 - TS. Trần Ngọc Minh

  Bài giảng Toán kinh tế: Chương 6 Mô hình quản lý dự trữ, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Bài toán điều khiển dự trữ và các khái niệm; Phân loại mô hình dự trữ; bài toán giá vốn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p dainam 23/04/2023 7 0

 • Bài giảng Toán kinh tế: Chương 4 - TS. Trần Ngọc Minh

  Bài giảng Toán kinh tế: Chương 4 - TS. Trần Ngọc Minh

  Bài giảng Toán kinh tế: Chương 4 Bài toán tối ưu trên mạng, cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Mô hình cân bằng thị trường với cơ chế giá cả; Ý nghĩa mạng của đối ngẫu; Thuật toán Ford - Fulkerson

   33 p dainam 23/04/2023 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số