• Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 1 - ThS. Võ Hữu Khánh (2017)

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 1 - ThS. Võ Hữu Khánh (2017)

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 1: Giới thiệu về quản trị rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về quản trị rủi ro bao gồm: Mối nguy hiểm, khái niệm rủi ro, phân loại rủi ro, những tác động của mối nguy hiểm và rủi ro trong kinh doanh và trong cuộc sống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p dainam 27/05/2019 27 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 2 - ThS. Võ Hữu Khánh (2017)

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 2 - ThS. Võ Hữu Khánh (2017)

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 2: Những vấn đề cơ bản của quản trị rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản của quản trị rủi ro, quá trình quản trị rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p dainam 27/05/2019 29 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 3 - ThS. Võ Hữu Khánh (2017)

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 3 - ThS. Võ Hữu Khánh (2017)

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 3: Nhận dạng nguy hiểm & rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức: Thành phần của rủi ro, tác động chuỗi của nguyên nhân và hậu quả, nhận dạng mối nguy hiểm, các phương pháp nhận dạng rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p dainam 27/05/2019 31 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 4 - ThS. Võ Hữu Khánh (2017)

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 4 - ThS. Võ Hữu Khánh (2017)

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 4: Giới thiệu về đo lường rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự hiểu biết, nhận dạng và đo lường rủi ro, tính chi phí, kiểm soát rủi ro, đánh giá rủi ro, rủi ro trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p dainam 27/05/2019 32 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 5 - ThS. Võ Hữu Khánh (2017)

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 5 - ThS. Võ Hữu Khánh (2017)

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 5: Phương pháp đo lường rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan phương pháp đo lường rủi ro, các bài tập để người học có thể ôn tập các kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p dainam 27/05/2019 29 0

 • Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 2: Thiết kế và phê chuẩn dự án nghiên cứu

  Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 2: Thiết kế và phê chuẩn dự án nghiên cứu

  Chương 2: Thiết kế và phê chuẩn dự án nghiên cứu với mục tiêu học tập của chương đó là: Tìm hiểu về các giai đoạn ra quyết định marketing. Khái quát hoá các loại hình nghiên cứu. Vắn tắt về các giai đoạn tiến hành một dự án nghiên cứu marketing. Trình bày chi tiết các công việc, kỹ thuật được sử dụng trong xác định vấn đề nghiên cứu,...

   11 p dainam 27/05/2019 28 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 2 - ĐH Thương mại

  Chương 2: Nhận dạng rủi ro và phân tích rủi ro. Chương này giúp người học hiểu rõ hơn về các vấn đề cơ bản như: Khái niệm và tầm quan trọng của nhận dạng rủi ro, nội dung và phương pháp nhận dạng rủi ro,

   13 p dainam 27/12/2018 32 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Chương 3: Kiểm soát rủi ro, tài trợ rủi ro. Chương này giúp người học hiểu rõ hơn về các vấn đề cơ bản liên quan đến khái niệm và tầm quan trọng của kiểm soát rủi ro, nội dung kiểm soát rủi ro như né tránh rủi ro, ngăn ngừa rủi ro, giảm thiểu rủi ro, các phương pháp tài trợ rủi ro,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p dainam 27/12/2018 32 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Chương 4 - Quản trị rủi ro nhân lực. Chương này giúp người học hiểu rõ hơn về các vấn đề cơ bản liên quan đến khái niệm, tầm quan trọng của quản trị rủi ro nhân lực, phân loại nhân lực; nội dung quản trị rủi ro nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p dainam 27/12/2018 23 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 1 - ĐH Thương mại

  Chương 1 - Tổng quan về quản trị rủi ro. Chương này giúp người học hiểu rõ hơn về các vấn đề cơ bản liên quan đến rủi ro và phân loại rủi ro; khái niệm và các nguyên tắc quản trị rủi ro; mối quan hệ giữa quản trị rủi ro với quản trị chất lượng, quản trị hoạt động trong kinh doanh.

   9 p dainam 27/12/2018 34 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Chương 5 - Quản trị rủi ro tài sản. Chương này giúp người học hiểu rõ hơn về các vấn đề cơ bản liên quan đến khái niệm và tầm quan trọng của quản trị rủi ro tài sản, nội dung quản trị rủi ro tài sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p dainam 27/12/2018 26 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Chương 4 - Bảo vệ thương hiệu. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Quy định pháp luật quốc tế và Việt Nam về quyền bảo hộ đối với các thành tố thương hiệu, quy trình thủ tục xác lập quyền đối với các thành tố thương hiệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p dainam 27/07/2018 30 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số