• Giáo trình Quản trị thương mại điện tử 1: Phần 1

  Giáo trình Quản trị thương mại điện tử 1: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Quản trị thương mại điện tử 1" cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan quản trị bán lẻ điện tử; thị trường và phối thức bán lẻ điện tử; quản trị website bán lẻ điện tử; kỹ thuật trưng bày hàng hóa trên website bán lẻ điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   152 p dainam 26/11/2022 0 0

 • Giáo trình Quản trị thương mại điện tử 1: Phần 2

  Giáo trình Quản trị thương mại điện tử 1: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Quản trị thương mại điện tử 1" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: thương mại xã hội và bán lẻ trên mạng xã hội; quản trị thực hiện đơn hàng trong bán lẻ điện tử; quản trị quan hệ khách hàng trong bán lẻ điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   164 p dainam 26/11/2022 0 0

 • Bài giảng Đề án khởi sự kinh doanh

  Bài giảng Đề án khởi sự kinh doanh

  Bài giảng "Đề án khởi sự kinh doanh" cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan khởi sự kinh doanh; ý tưởng kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh; triển khai việc tạo lập doanh nghiệp; quy trình xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p dainam 24/10/2022 150 8

 • Bài giảng Hành vi tổ chức (Dùng cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

  Bài giảng Hành vi tổ chức (Dùng cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

  Bài giảng Hành vi tổ chức (Dùng cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh) cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan hành vi tổ chức; cơ sở hành vi cá nhân và ra quyết định cá nhân; tạo động lực cho người lao động; cơ sở của hành vi nhóm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   92 p dainam 24/10/2022 139 12

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Phần 1

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Phần 1

  Phần 1 của bài giảng "Quản trị chất lượng" cung cấp cho học viên những nội dung về: lịch sử hình thành và phát triển của chất lượng và quản lý chất lượng; chất lượng sản phẩm; quản lý chất lượng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p dainam 24/10/2022 164 7

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Phần 2

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Phần 2

  Phần 2 của bài giảng "Quản trị chất lượng" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: lượng hóa và đánh giá chất lượng; quản lý chất lượng toàn diện; hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn; quản lý chất lượng trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p dainam 24/10/2022 116 12

 • Bài giảng Quản trị sự thay đổi: Phần 1

  Bài giảng Quản trị sự thay đổi: Phần 1

  Phần 1 của bài giảng "Quản trị sự thay đổi" cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm thay đổi; quản trị sự thay đổi tổ chức; những rào cản đối với thay đổi; văn hóa tổ chức; giới thiệu hai mô hình tiêu biểu của thay đổi tổ chức;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p dainam 24/10/2022 74 13

 • Bài giảng Quản trị sự thay đổi: Phần 2

  Bài giảng Quản trị sự thay đổi: Phần 2

  Phần 2 của bài giảng "Quản trị sự thay đổi" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: hoạch định và kế hoạch thay đổi trong tổ chức; tổ chức thực hiện và quản trị kế hoạch thay đổi; truyền thông cho sự thay đổi tổ chức;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p dainam 24/10/2022 115 8

 • Giáo trình Hoạch định nguồn nhân lực: Phần 1

  Giáo trình Hoạch định nguồn nhân lực: Phần 1

  Giáo trình "Hoạch định nguồn nhân lực" được biên soạn nhằm mục đích giúp người học nắm bắt được những kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn ngành quản trị nhân lực được chọn lọc phù hợp với đặc điểm của tổ chức, doanh nghiệp và thực tiễn môi trường quản trị nguồn nhân lực Việt Nam. Giáo trình kết...

   212 p dainam 23/09/2022 180 6

 • Giáo trình Hoạch định nguồn nhân lực: Phần 2

  Giáo trình Hoạch định nguồn nhân lực: Phần 2

  Giáo trình "Hoạch định nguồn nhân lực" được biên soạn nhằm mục đích giúp người học nắm bắt được những kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn ngành quản trị nhân lực được chọn lọc phù hợp với đặc điểm của tổ chức, doanh nghiệp và thực tiễn môi trường quản trị nguồn nhân lực Việt Nam. Giáo trình kết...

   224 p dainam 23/09/2022 150 10

 • Giáo trình Quản trị thương hiệu: Phần 1

  Giáo trình Quản trị thương hiệu: Phần 1

  Giáo trình "Quản trị thương hiệu" được biên soạn giúp cho người học có được hệ thống tài liệu chính thức trong quá trình học tập và nghiên cứu về những nội dung của quản trị thương hiệu. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan thương hiệu; khái quát quản trị thương hiệu;...

   114 p dainam 23/09/2022 174 10

 • Giáo trình Quản trị thương hiệu: Phần 2

  Giáo trình Quản trị thương hiệu: Phần 2

  Giáo trình "Quản trị thương hiệu" được biên soạn giúp cho người học có được hệ thống tài liệu chính thức trong quá trình học tập và nghiên cứu về những nội dung của quản trị thương hiệu. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: bảo vệ thương hiệu; truyền thông thương hiệu, phát triển...

   134 p dainam 23/09/2022 81 14

Hướng dẫn khai thác thư viện số