• Bài giảng Quản trị chất lượng: Phần 2

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Phần 2

  Phần 2 của bài giảng "Quản trị chất lượng" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: lượng hóa và đánh giá chất lượng; quản lý chất lượng toàn diện; hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn; quản lý chất lượng trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p dainam 24/10/2022 146 12

 • Bài giảng Quản trị sự thay đổi: Phần 1

  Bài giảng Quản trị sự thay đổi: Phần 1

  Phần 1 của bài giảng "Quản trị sự thay đổi" cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm thay đổi; quản trị sự thay đổi tổ chức; những rào cản đối với thay đổi; văn hóa tổ chức; giới thiệu hai mô hình tiêu biểu của thay đổi tổ chức;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p dainam 24/10/2022 97 13

 • Bài giảng Quản trị sự thay đổi: Phần 2

  Bài giảng Quản trị sự thay đổi: Phần 2

  Phần 2 của bài giảng "Quản trị sự thay đổi" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: hoạch định và kế hoạch thay đổi trong tổ chức; tổ chức thực hiện và quản trị kế hoạch thay đổi; truyền thông cho sự thay đổi tổ chức;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p dainam 24/10/2022 135 8

 • Giáo trình Hoạch định nguồn nhân lực: Phần 1

  Giáo trình Hoạch định nguồn nhân lực: Phần 1

  Giáo trình "Hoạch định nguồn nhân lực" được biên soạn nhằm mục đích giúp người học nắm bắt được những kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn ngành quản trị nhân lực được chọn lọc phù hợp với đặc điểm của tổ chức, doanh nghiệp và thực tiễn môi trường quản trị nguồn nhân lực Việt Nam. Giáo trình kết...

   212 p dainam 23/09/2022 219 6

 • Giáo trình Hoạch định nguồn nhân lực: Phần 2

  Giáo trình Hoạch định nguồn nhân lực: Phần 2

  Giáo trình "Hoạch định nguồn nhân lực" được biên soạn nhằm mục đích giúp người học nắm bắt được những kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn ngành quản trị nhân lực được chọn lọc phù hợp với đặc điểm của tổ chức, doanh nghiệp và thực tiễn môi trường quản trị nguồn nhân lực Việt Nam. Giáo trình kết...

   224 p dainam 23/09/2022 176 10

 • Giáo trình Quản trị thương hiệu: Phần 1

  Giáo trình Quản trị thương hiệu: Phần 1

  Giáo trình "Quản trị thương hiệu" được biên soạn giúp cho người học có được hệ thống tài liệu chính thức trong quá trình học tập và nghiên cứu về những nội dung của quản trị thương hiệu. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan thương hiệu; khái quát quản trị thương hiệu;...

   114 p dainam 23/09/2022 209 10

 • Giáo trình Quản trị thương hiệu: Phần 2

  Giáo trình Quản trị thương hiệu: Phần 2

  Giáo trình "Quản trị thương hiệu" được biên soạn giúp cho người học có được hệ thống tài liệu chính thức trong quá trình học tập và nghiên cứu về những nội dung của quản trị thương hiệu. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: bảo vệ thương hiệu; truyền thông thương hiệu, phát triển...

   134 p dainam 23/09/2022 104 14

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh thương mại điện tử: Phần 1

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh thương mại điện tử: Phần 1

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh thương mại điện tử: Phần 1 có nội dung trình bày tổng quan về khởi sự kinh doanh thương mại điện tử; lợi ích và rủi ro của việc khởi sự kinh doanh; nhận diện cơ hội kinh doanh và hình thành ý tưởng kinh doanh; đánh giá và lựa chọn ý tưởng kinh doanh; mô tả ý tưởng kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p dainam 23/09/2022 79 5

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh thương mại điện tử: Phần 2

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh thương mại điện tử: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Khởi sự kinh doanh thương mại điện tử: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử; cấu trúc điển hình của một bản kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử; nội dung bản kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử; triển khai hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; tạo...

   68 p dainam 23/09/2022 134 10

 • Bài giảng Nghiệp vụ thương mại: Phần 2 - TS. Nguyễn Hoài Anh

  Bài giảng Nghiệp vụ thương mại: Phần 2 - TS. Nguyễn Hoài Anh

  Bài giảng Nghiệp vụ thương mại: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Bán hàng ở doanh nghiệp thương mại; Dịch vụ khách hàng ở doanh nghiệp thương mại; Xúc tiến bán hàng trong hoạt động kinh doanh thương mại; Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu ở doanh nghiệp thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

   66 p dainam 23/09/2022 80 4

 • Bài giảng Nghiệp vụ thương mại: Phần 1 - TS. Nguyễn Hoài Anh

  Bài giảng Nghiệp vụ thương mại: Phần 1 - TS. Nguyễn Hoài Anh

  Bài giảng Nghiệp vụ thương mại: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về kinh doanh thương mại; Nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp thương mại; Tạo nguồn và mua hàng ở doanh nghiệp thương mại; Dự trữ hàng hóa ở doanh nghiệp thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

   80 p dainam 23/09/2022 149 4

 • Giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh" cung cấp cho người đọc các nội dung: Giới thiệu chung về nghiên cứu khoa học, tổng quan tình hình nghiên cứu, phát triển câu hỏi nghiên cứu, xây dựng khung lý thuyết, giới thiệu chung về nghiên cứu định tính, giới thiệu chung về nghiên cứu định lượng. Mời các bạn cùng...

   161 p dainam 25/07/2022 143 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dainam