• Giáo trìnhKINH TẾ HỌC VI MÔ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

  Giáo trìnhKINH TẾ HỌC VI MÔ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

  Giáo trình "Kinh tế vi mô được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên nhận định được các vấn đề kinh tế cơ bản của các chủ thể trong nền kinh tế; cung cầu và sự hình thành giá cả hàng hóa trên thị trường; các yếu tố sản xuất; cạnh tranh và độc quyền.

   434 p dainam 21/09/2023 4 0

 • Giáo trình Marketing căn bản: Phần 1 - ThS. Đinh Tiên Minh

  Giáo trình Marketing căn bản: Phần 1 - ThS. Đinh Tiên Minh

  Giáo trình Marketing căn bản kết cấu gồm 5 phần với 12 chương, phần 1 của giáo trình cung cấp cho sinh viên những nội dung về: nhập môn marketing, môi trường marketing, hành vi khách hàng, nghiên cứu marketing, phân khúc - lựa chọn và định vị thị trường, chiến lược sản phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   138 p dainam 27/08/2023 36 1

 • Giáo trình Marketing căn bản: Phần 2 - ThS. Đinh Tiên Minh

  Giáo trình Marketing căn bản: Phần 2 - ThS. Đinh Tiên Minh

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình Marketing căn bản tiếp tục cung cấp cho sinh viên những nội dung về: chiến lược định giá, chiến lược phân phối, chiến lược xúc tiến; lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing; các hoạt động marketing dịch vụ và marketing quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   142 p dainam 27/08/2023 24 1

 • Bài giảng Khởi nghiệp và đổi mới - TS. Nguyễn Xuân Trường

  Bài giảng Khởi nghiệp và đổi mới - TS. Nguyễn Xuân Trường

  Bài giảng "Khởi nghiệp và đổi mới" được biên soạn bởi TS. Nguyễn Xuân Trường nhằm giúp các em sinh viên làm quen với cơ hội và ý tưởng trong kinh doanh. Áp dụng được ba cách tiếp cận chung mà các doanh nhân sử dụng để xác định các cơ hội. Giải thích được về đặc điểm cá nhân của các doanh nhân góp phần vào khả năng nhận ra cơ hội kinh...

   204 p dainam 21/05/2023 18 0

 • Bài giảng Văn hóa tổ chức - ThS. Vũ Thị Cẩm Thanh

  Bài giảng Văn hóa tổ chức - ThS. Vũ Thị Cẩm Thanh

  Mục tiêu của bài giảng "Văn hóa tổ chức" do ThS. Vũ Thị Cẩm Thanh biên soạn nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hệ thống lý luận cơ bản về văn hóa tổ chức bao gồm khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung và hình thức biểu hiện của văn hóa tổ chức, phân loại văn hóa tổ chức trong thực tiễn, các yếu tố tác động đến...

   185 p dainam 21/05/2023 19 0

 • Giáo trình Thống kê lao động: Phần 2

  Giáo trình Thống kê lao động: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Thống kê lao động: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: thống kê môi trường và điều kiện lao động; thông kê năng suất lao động; thống kê thu nhập của lao động từ doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p dainam 26/02/2023 29 0

 • Giáo trình Thống kê lao động: Phần 1

  Giáo trình Thống kê lao động: Phần 1

  Giáo trình Thống kê lao động: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: đối tượng nghiên cứu của thống kê lao động; thống kê thị trường lao động; thống kê số lượng lao động trong doanh nghiệp; thống kê tình hình sử dụng thời gian lao động. Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p dainam 26/02/2023 28 0

 • Giáo trình Quản trị thương mại điện tử 1: Phần 1

  Giáo trình Quản trị thương mại điện tử 1: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Quản trị thương mại điện tử 1" cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan quản trị bán lẻ điện tử; thị trường và phối thức bán lẻ điện tử; quản trị website bán lẻ điện tử; kỹ thuật trưng bày hàng hóa trên website bán lẻ điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   152 p dainam 26/11/2022 36 2

 • Giáo trình Quản trị thương mại điện tử 1: Phần 2

  Giáo trình Quản trị thương mại điện tử 1: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Quản trị thương mại điện tử 1" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: thương mại xã hội và bán lẻ trên mạng xã hội; quản trị thực hiện đơn hàng trong bán lẻ điện tử; quản trị quan hệ khách hàng trong bán lẻ điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   164 p dainam 26/11/2022 29 3

 • Bài giảng Đề án khởi sự kinh doanh

  Bài giảng Đề án khởi sự kinh doanh

  Bài giảng "Đề án khởi sự kinh doanh" cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan khởi sự kinh doanh; ý tưởng kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh; triển khai việc tạo lập doanh nghiệp; quy trình xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p dainam 24/10/2022 176 8

 • Bài giảng Hành vi tổ chức (Dùng cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

  Bài giảng Hành vi tổ chức (Dùng cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

  Bài giảng Hành vi tổ chức (Dùng cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh) cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan hành vi tổ chức; cơ sở hành vi cá nhân và ra quyết định cá nhân; tạo động lực cho người lao động; cơ sở của hành vi nhóm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   92 p dainam 24/10/2022 156 13

 • Bài giảng Quản trị chất lượng: Phần 1

  Bài giảng Quản trị chất lượng: Phần 1

  Phần 1 của bài giảng "Quản trị chất lượng" cung cấp cho học viên những nội dung về: lịch sử hình thành và phát triển của chất lượng và quản lý chất lượng; chất lượng sản phẩm; quản lý chất lượng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p dainam 24/10/2022 191 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dainam