• Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 7: Quản trị sự thay đổi

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 7: Quản trị sự thay đổi

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 7: Quản trị sự thay đổi" được biên soạn bởi ThS. Phan Thị Thanh Hoa với các kiến thức khái quát về quản trị sự thay đổi; nội dung của quản trị sự thay đổi; khái lược về thay đổi doanh nghiệp.

   18 p dainam 28/11/2020 1 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 4: Quản trị nguồn nhân lực

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 4: Quản trị nguồn nhân lực

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 4: Quản trị nguồn nhân lực" biên soạn bởi TS. Phạm Hồng Hải cung cấp các kiến thức khái lược về quản trị nhân sự; lập kế hoạch nguồn nhân lực; tuyển dụng lao động; đào tạo, bồi dưỡng và phát triển; tạo động lực lao động.

   25 p dainam 28/11/2020 1 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 3: Quản trị tiêu thụ

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 3: Quản trị tiêu thụ

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 3: Quản trị tiêu thụ (TS. Phạm Hồng Hải)" cung cấp đến các bạn những kiến thức về khái quát về quản trị tiêu thụ; hoạt động nghiên cứu thị trường; xây dựng và quản trị kênh phân phối; xây dựng chính sách tiêu thụ; xây dựng kế hoạch tiêu thụ; tổ chức bán hàng và dịch vụ sau bán hàng.

   33 p dainam 28/11/2020 1 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 – Bài 2: Quản trị quá trình sản xuất

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 – Bài 2: Quản trị quá trình sản xuất

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 – Bài 2: Quản trị quá trình sản xuất" biên soạn bởi TS. Vũ Trọng Nghĩa với các kiến thức khái lược về quản trị quá trình sản xuất; kế hoạch hóa sản xuất; một số công cụ hỗ trợ lập kế hoạch tác nghiệp và hỗ trợ sản xuất; một số phương pháp quản trị quá trình sản xuất.

   31 p dainam 28/11/2020 1 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 1: Quản trị cung ứng nguyên vật liệu

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 1: Quản trị cung ứng nguyên vật liệu

  "Bài giảng Quản trị kinh doanh 2 - Bài 1: Quản trị cung ứng nguyên vật liệu" trình bày khái lược quản trị cung ứng nguyên vật liệu; nội dung quản trị cung ứng nguyên vật liệu; lựa chọn người cung ứng; xây dựng và quản trị hệ thống kho tàng; tổ chức hoạt động vận chuyển.

   27 p dainam 28/11/2020 1 0

 • Bài giảng Quản trị học: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Quản trị học: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Quản trị học: Giới thiệu môn học do Trần Đăng Khoa biên soạn giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   10 p dainam 30/09/2020 19 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Ôn tập những vấn đề chung về quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 1: Ôn tập những vấn đề chung về quản trị

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 1: Ôn tập những vấn đề chung về quản trị" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về quản trị, nhà quản trị, phân tích môi trường, quyết định quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p dainam 30/09/2020 19 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Trách nhiệm xã hội và đạo đức trong quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Trách nhiệm xã hội và đạo đức trong quản trị

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 2: Trách nhiệm xã hội và đạo đức trong quản trị" cung cấp cho người học các kiến thức: Trách nhiệm xã hội của tổ chức, sự đáp ứng trách nhiệm xã hội của tổ chức, quản trị một tổ chức có đạo đức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p dainam 30/09/2020 15 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Thiết kế tổ chức chiến lược

  Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Thiết kế tổ chức chiến lược

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 4: Thiết kế tổ chức chiến lược" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan thiết kế cấu trúc tổ chức, đánh giá các loại cấu trúc, các yếu tố ảnh hưởng, lựa chọn cấu trúc phù hợp với chiến lược, thúc đẩy việc đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p dainam 30/09/2020 19 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Quản trị nguồn nhân lực

  Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Quản trị nguồn nhân lực

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 5: Quản trị nguồn nhân lực" cung cấp cho người học các kiến thức: Dàn ý về quản trị nguồn nhân lực, tạo lập mối quan hệ việc làm, duy trì mối quan hệ việc làm, HRIS, internet, intranets & extranets, kết thúc mối quan hệ việc làm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p dainam 30/09/2020 22 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 6: Giao tiếp trong quản trị

  Bài giảng Quản trị học - Chương 6: Giao tiếp trong quản trị

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 6: Giao tiếp trong quản trị" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của giao tiếp trong quản trị, quy trình giao tiếp, giao tiếp trong nhóm, các kênh giao tiếp trong tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p dainam 30/09/2020 16 0

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Quản lý nhóm

  Bài giảng Quản trị học - Chương 7: Quản lý nhóm

  Bài giảng "Quản trị học - Chương 7: Quản lý nhóm" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự hình thành của nhóm làm việc, những yếu tố đầu vào của nhóm làm việc, các quá trình của nhóm làm việc theo, nhóm đặc nhiệm và các đội. Mời các bạn cùng tham khảo nội nội dung chi tiết.

   20 p dainam 30/09/2020 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số