• Ebook HSK Standard Course 2 (Character book)

  Ebook HSK Standard Course 2 (Character book)

  Ebook HSK Standard Course 2 (Character book) covers the most basic 150 words in the Chinese language, which are based on the Chinese level 2 proficiency exam (HSK 2). This book supports both simplified and traditional Chinese characters.

   36 p dainam 24/10/2022 245 4

 • Ebook HSK Standard Course 2 (Textbook): Part 1

  Ebook HSK Standard Course 2 (Textbook): Part 1

  HSK Standard Course 2 Textbook includes 15 lessons and covers 300 words (of Levels 1 and 2) and language points required by the HSK Level 2 test. Ebook HSK Standard Course 2 (Textbook): Part 1 include lessons: Lesson 1: September is the best time to visit Beijing 九月去北京旅游最好; Lesson 2: I get up at six everyday 我每天六点起床; Lesson 3: The red one on the left is mine 左边那个红色的是我的; Lesson 4: He...

   72 p dainam 24/10/2022 333 9

 • Ebook HSK Standard Course 2 (Textbook): Part 2

  Ebook HSK Standard Course 2 (Textbook): Part 2

  Ebook HSK Standard Course 2 (Textbook): Part 2 include lessons: Lesson 8:Let me think about it and I’ll tell you later 让我想想再告诉你; Lesson 9:There were too many questions; I didn’t finish all of them 题太多,我没做完; Lesson 10:Stop looking for your cell phone; it’s on the desk 别找了,手机在桌子上呢; Lesson 11:He is three years older than me 他比我大三岁; Lesson 12:You wear too little...

   76 p dainam 24/10/2022 164 3

 • Ebook HSK Standard Course 2 (Workbook): Part 1

  Ebook HSK Standard Course 2 (Workbook): Part 1

  HSK Standard Course 2 (Workbook) includes exercises for each of the 15 lessons in the textbook, one HSK Level 2 model test, and an introduction to the HSK Level 2 test. This book can help students succeed in the HSK Level 2 test and all-roundly improve their Chinese competence and proficiency. This is Ebook HSK Standard Course 2 (Workbook): Part 1 including exercises for each of the 7 lessons in the textbook.

   77 p dainam 24/10/2022 240 8

 • Ebook HSK Standard Course 2 (Workbook): Part 2

  Ebook HSK Standard Course 2 (Workbook): Part 2

  HSK Standard Course 2 (Workbook) is used to support HSK Standard Course 2. It aims to be in accordance with the HSK, and to provide students with training in listening and reading skills without neglecting practice in pronunciation and characters. This is Ebook HSK Standard Course 1 (Workbook): Part 2 including exercises for each of the 8 lessons in the textbook.

   85 p dainam 24/10/2022 166 6

 • Ebook Tự điển viết chữ Hán hiện đại: Phần 1

  Ebook Tự điển viết chữ Hán hiện đại: Phần 1

  Ebook "Tự điển viết chữ Hán hiện đại" phần 1 trình bày 8 cách viết chữ Hán mẫu mực sau: Vì sao khi viết chữ Hán phải viết đúng theo mẫu; Thế nào là "Chữ Hán mẫu mực"; Các điểm khác biệt giữa thể chữ in và thể chữ viết tay; So sánh sự khác nhau giữa chữ viết bằng bút cứng và chữ viết bằng bút lông;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   37 p dainam 23/09/2022 164 1

 • Ebook Tự điển viết chữ Hán hiện đại: Phần 2

  Ebook Tự điển viết chữ Hán hiện đại: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Tự điển viết chữ Hán hiện đại" phần 2 sẽ trình bày các nội dung chính sau: Bộ thủ thống nhất trong chữ Hán; Tự điển chữ Hán; Giới thiệu bảng tên các nét trong chữ Hán; Bảng quy tắc viết chữ Hán; Bảng loại hình kết cấu hình thể chữ Hán; Bảng đối chiếu hình chữ cũ mới. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   333 p dainam 23/09/2022 311 2

 • Ebook 500 câu giao tiếp thương mại tiếng Hoa

  Ebook 500 câu giao tiếp thương mại tiếng Hoa

  Ebook "500 câu giao tiếp thương mại tiếng Hoa" là giáo trình dạy tiếng Hoa thương mại, dùng cho người mới học tiếng Hoa, hoặc đã biết tiếng Hoa ở trình độ sơ cấp. Giáo trình chú trọng bồi dưỡng khả năng biểu đạt bằng khẩu ngữ cho người có quan hệ làm ăn, giao dịch với đối tác người Hoa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   363 p dainam 23/08/2022 304 2

 • Ebook Tập viết chữ Hán: Phần 1

  Ebook Tập viết chữ Hán: Phần 1

  Cuốn sách "Tập viết chữ Hán" này là tài liệu bổ trợ cho giáo trình "301 câu đàm thoại tiếng Hoa". Chữ Hán trong sách đều có chú phiên âm tiếng Hán, có phù hiệu chú âm, dịch nghĩa ra tiếng Việt và đối chiếu với chữ phồn thể... Các chữ Hán được soạn ra từ hệ thống từ mới của từng bài, đi kèm phiên âm, nghĩa Hán Việt và nghĩa gốc của từng...

   74 p dainam 23/08/2022 206 5

 • Ebook Tập viết chữ Hán: Phần 2

  Ebook Tập viết chữ Hán: Phần 2

  Mục đích của cuốn sách này là để giúp học viên nhanh chóng nắm vững chữ Hán, khắc phục những khó khăn lớn khi học tiếng Hán. Cuốn sách còn yêu cầu học viên phải bắt đầu luyện tập từ những kiến thức cơ bản, tức là đầu tiên yêu cầu học viên nắm vững cách viết chính xác các nét cơ bản của chữ Hán và những quy tắc cơ bản khi viết...

   80 p dainam 23/08/2022 253 8

 • Ebook HSK Standard Course 1 (Character book)

  Ebook HSK Standard Course 1 (Character book)

  Ebook HSK Standard Course 1 (Character book) covers the most basic 150 words in the Chinese language, which are based on the Chinese level 1 proficiency exam (HSK 1). This book supports both simplified and traditional Chinese characters.

   34 p dainam 23/08/2022 302 1

 • Ebook HSK Standard Course 1 (Textbook): Part 1

  Ebook HSK Standard Course 1 (Textbook): Part 1

  HSK Standard Course Textbook 1 includes 15 lessons and covers 150 words and 45 language points required by the HSK Level 1 test. Upon finishing this book, students will be able to “understand and use a few simple Chinese words and sentences to meet their specific needs in communication and to prepare themselves for further learning”. Ebook HSK Standard Course 1 (Textbook): Part 1 include lessons: Lesson 1: Hello 你好; Lesson 2: Thank you...

   68 p dainam 23/08/2022 175 15

Hướng dẫn khai thác thư viện số