• Ebook Boost your vocabulary Cambridge IELTS 8

  Ebook Boost your vocabulary Cambridge IELTS 8

  Ebook Boost your vocabulary Cambridge IELTS 8 được viết nhằm mục đích giúp các bạn đang muốn cải thiện vốn từ vựng cho phần thi Reading trong IELTS. Sách được viết dựa trên nền tảng bộ Cambridge IELTS của Nhà xuất bản Đại học Cambridge – Anh Quốc.

   56 p dainam 27/10/2020 0 0

 • Ebook Use of English B2 for all exams – Teachers book

  Ebook Use of English B2 for all exams – Teachers book

  Ebook "Use of English B2 for all exams – Teachers book" for the Revised FCE 2008, Michigan ECCE and other exams with step-by-step guidance and practice. It systematically teaches grammar and vocabulary and helps students develop all the skills necessary to succeed in the examinations; upper-Intermediate B2.

   201 p dainam 27/10/2020 0 0

 • Ebook Ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi TOEIC

  Ebook Ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi TOEIC

  "Ebook Ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi TOEIC" thông tin đến các bạn với các nội dung: các chủ điểm ngữ pháp được hỏi trong bài thi toeic; hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn; hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn; quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn; quá khứ hoàn thành, quá khứ hoàn thành tiếp diễn; tương lai đơn, tương lai tiếp diễn; tương lai...

   142 p dainam 27/10/2020 0 0

 • Ebook Kỹ thuật luyện phát âm đúng tiếng Anh - Mỹ: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật luyện phát âm đúng tiếng Anh - Mỹ: Phần 1

  Cuốn sách "Kỹ thuật luyện phát âm tiếng Anh Mỹ - Master spoken English" của tác giả Nguyễn Quốc Hùng cung cấp cho người học tiếng Anh - Mỹ một số phương pháp luyện phát âm sao cho âm giống với người bản ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   61 p dainam 31/08/2020 36 1

 • Ebook Kỹ thuật luyện phát âm đúng tiếng Anh - Mỹ: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật luyện phát âm đúng tiếng Anh - Mỹ: Phần 2

  Cuốn sách cung cấp cả bảng phân loại nguyên âm và phụ âm, để người học dễ tìm tên của các nguyên âm phụ âm tiếng Anh. Về cách ghi âm, có hai cách thông dụng: Cách ghi âm theo hệ thống Mỹ, cách này dùng con chữ và con số để biểu thị âm; cách ghi âm theo hệ thống phiên âm quốc tế IPA, cách này dùng ký hiệu và đặt giữa hai gạch chéo,... Mời các...

   56 p dainam 31/08/2020 34 1

 • A text book of translation - Peter Newmark

  A text book of translation - Peter Newmark

  A Textbook of Translation is arguably one of the few classic texts in the occasionally emerging field of translation studies

   311 p dainam 26/08/2019 145 1

 • Exam Extra PET

  Exam Extra PET

  Cambrige Exams Extra - PET provides authentic past papers from Cambrige ESOL, plus a wealth of extra material for use in the classroom or for self-study.

   146 p dainam 20/08/2019 155 1

 • Objective PET 2e SB_Part2

  Objective PET 2e SB_Part2

  Objective PET is the best-selling course first published in 2003, provides exam preparation and practice for the PET exam.

   140 p dainam 20/08/2019 159 1

 • Objective PET 2e SB_Part1

  Objective PET 2e SB_Part1

  Objective PET is the best-selling course first published in 2003, provides exam preparation and practice for the PET exam.

   140 p dainam 20/08/2019 158 1

 • Target PET-Student's Book

  Target PET-Student's Book

  Target PET is a brand new course to help students prepare for Cambridge English Language Assessment’s PET exam. Texts and themes have been carefully selected to be of interest to teenagers and young adults.

   128 p dainam 20/08/2019 210 1

 • Target pet - workbook-with-key

  Target pet - workbook-with-key

  Target PET is a brand new course to help students prepare for Cambridge English Language Assessment’s PET exam. Texts and themes have been carefully selected to be of interest to teenagers and young adults.

   63 p dainam 20/08/2019 139 1

 • Basics of translation

  Basics of translation

  Basics of translation

   111 p dainam 06/08/2019 150 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số