• Ebook Luyện nghe Tiếng Anh - Expanding tactics for listening: Phần 1

  Ebook Luyện nghe Tiếng Anh - Expanding tactics for listening: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Luyện nghe Tiếng Anh - Expanding tactics for listening trình bày các nội dung nghe về các chủ đề: Small talk, Part-Time jobs, successful businesses; gadgets and Machines, character traits; cooking; housing, apartment problems; friendship, television; cities.

   87 p dainam 24/10/2022 285 5

 • Ebook Luyện nghe Tiếng Anh - Expanding tactics for listening: Phần 2

  Ebook Luyện nghe Tiếng Anh - Expanding tactics for listening: Phần 2

  Những bài nghe trong cuốn sách "Luyện nghe Tiếng Anh - Expanding tactics for listening" được biên soạn phức tạp hơn, với những cuộc độc thoại, hội thoại dài mang rất nhiều thông tin. Người học buộc phải nghe được nội dung chính của bài và tránh các bẫy có thể gặp phải trong quá trình làm bài. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   101 p dainam 24/10/2022 274 2

 • Ebook Viết tiếng Anh: Các hoạt động giảng dạy dành cho giáo viên - Phần 1

  Ebook Viết tiếng Anh: Các hoạt động giảng dạy dành cho giáo viên - Phần 1

  Cuốn sách "Viết tiếng Anh: Các hoạt động giảng dạy dành cho giáo viên" được biên soạn nhằm cung cấp các hoạt động kết hợp cả ba kỹ năng viết, đọc và ngữ pháp. Một số hoạt động còn đưa ra phương pháp từng bước để viết các bài tiểu luận gồm nhiều đoạn, làm cho học sinh cảm thấy đây là một bài tập đơn giản do vậy sẽ cố gắng...

   146 p dainam 24/10/2022 245 2

 • Ebook Viết tiếng Anh: Các hoạt động giảng dạy dành cho giáo viên - Phần 2

  Ebook Viết tiếng Anh: Các hoạt động giảng dạy dành cho giáo viên - Phần 2

  Cuốn sách "Kỹ năng viết tiếng Anh cho giáo viên trong hoạt động giảng dạy" bao gồm rất nhiều gợi ý và hoạt động viết tiếng Anh mà giáo viên có thể chọn lọc để đưa vào nội dung bài giảng của mình. Những nội dung này sẽ hỗ trợ giáo viên giúp cho tiết học viết tiếng Anh thêm phong phú, hơn nữa tạo không khí sinh động cho buổi học. Mời các...

   151 p dainam 24/10/2022 266 8

 • Ebook HSK Standard Course 2 (Character book)

  Ebook HSK Standard Course 2 (Character book)

  Ebook HSK Standard Course 2 (Character book) covers the most basic 150 words in the Chinese language, which are based on the Chinese level 2 proficiency exam (HSK 2). This book supports both simplified and traditional Chinese characters.

   36 p dainam 24/10/2022 245 4

 • Ebook HSK Standard Course 2 (Textbook): Part 1

  Ebook HSK Standard Course 2 (Textbook): Part 1

  HSK Standard Course 2 Textbook includes 15 lessons and covers 300 words (of Levels 1 and 2) and language points required by the HSK Level 2 test. Ebook HSK Standard Course 2 (Textbook): Part 1 include lessons: Lesson 1: September is the best time to visit Beijing 九月去北京旅游最好; Lesson 2: I get up at six everyday 我每天六点起床; Lesson 3: The red one on the left is mine 左边那个红色的是我的; Lesson 4: He...

   72 p dainam 24/10/2022 333 9

 • Ebook HSK Standard Course 2 (Textbook): Part 2

  Ebook HSK Standard Course 2 (Textbook): Part 2

  Ebook HSK Standard Course 2 (Textbook): Part 2 include lessons: Lesson 8:Let me think about it and I’ll tell you later 让我想想再告诉你; Lesson 9:There were too many questions; I didn’t finish all of them 题太多,我没做完; Lesson 10:Stop looking for your cell phone; it’s on the desk 别找了,手机在桌子上呢; Lesson 11:He is three years older than me 他比我大三岁; Lesson 12:You wear too little...

   76 p dainam 24/10/2022 164 3

 • Ebook HSK Standard Course 2 (Workbook): Part 1

  Ebook HSK Standard Course 2 (Workbook): Part 1

  HSK Standard Course 2 (Workbook) includes exercises for each of the 15 lessons in the textbook, one HSK Level 2 model test, and an introduction to the HSK Level 2 test. This book can help students succeed in the HSK Level 2 test and all-roundly improve their Chinese competence and proficiency. This is Ebook HSK Standard Course 2 (Workbook): Part 1 including exercises for each of the 7 lessons in the textbook.

   77 p dainam 24/10/2022 240 8

 • Ebook HSK Standard Course 2 (Workbook): Part 2

  Ebook HSK Standard Course 2 (Workbook): Part 2

  HSK Standard Course 2 (Workbook) is used to support HSK Standard Course 2. It aims to be in accordance with the HSK, and to provide students with training in listening and reading skills without neglecting practice in pronunciation and characters. This is Ebook HSK Standard Course 1 (Workbook): Part 2 including exercises for each of the 8 lessons in the textbook.

   85 p dainam 24/10/2022 166 6

 • Ebook Tự điển viết chữ Hán hiện đại: Phần 1

  Ebook Tự điển viết chữ Hán hiện đại: Phần 1

  Ebook "Tự điển viết chữ Hán hiện đại" phần 1 trình bày 8 cách viết chữ Hán mẫu mực sau: Vì sao khi viết chữ Hán phải viết đúng theo mẫu; Thế nào là "Chữ Hán mẫu mực"; Các điểm khác biệt giữa thể chữ in và thể chữ viết tay; So sánh sự khác nhau giữa chữ viết bằng bút cứng và chữ viết bằng bút lông;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   37 p dainam 23/09/2022 164 1

 • Ebook Tự điển viết chữ Hán hiện đại: Phần 2

  Ebook Tự điển viết chữ Hán hiện đại: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Tự điển viết chữ Hán hiện đại" phần 2 sẽ trình bày các nội dung chính sau: Bộ thủ thống nhất trong chữ Hán; Tự điển chữ Hán; Giới thiệu bảng tên các nét trong chữ Hán; Bảng quy tắc viết chữ Hán; Bảng loại hình kết cấu hình thể chữ Hán; Bảng đối chiếu hình chữ cũ mới. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   333 p dainam 23/09/2022 311 2

 • Ebook New inside out (Elementary - Workbook)

  Ebook New inside out (Elementary - Workbook)

  The "New inside out (Elementary)" workbook pack provides further practice of all the main points in the student's book, plus extra listening practice, pronunciation work and a comprehensive writing course. Also included are short stories that help to recycle the language previously learnt. Please refer to the ebook for details!

   74 p dainam 23/09/2022 284 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số