• Ebook Bài tập thực hành ngữ pháp tiếng Anh trình độ A: Phần 1

  Ebook Bài tập thực hành ngữ pháp tiếng Anh trình độ A: Phần 1

  Ebook "Bài tập thực hành ngữ pháp tiếng Anh trình độ A" được biên soạn nhằm cung cấp cho các em cuốn tài liệu để luyện tập, nâng cao kỹ năng làm chủ kiến thức về ngữ pháp của mình. Phần 1 trình bày 42 unit với các dạng bài tập ngữ pháp khác nhau giúp người học có thể tự ôn tập và củng cố trình độ ngữ pháp tiếng Anh của mình.

   159 p dainam 25/07/2022 21 0

 • Ebook Bài tập thực hành ngữ pháp tiếng Anh trình độ A: Phần 2

  Ebook Bài tập thực hành ngữ pháp tiếng Anh trình độ A: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bài tập thực hành ngữ pháp tiếng Anh trình độ A" trình bày tiếp tục 26 unit còn lại của tài liệu. Ebook trình bày các ngữ pháp các thì cơ bản từ hiện tại, quá khứ đến tương lai + loại danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, đại từ và một số dạng câu khác.

   195 p dainam 25/07/2022 19 0

 • Ebook 105 bài học phát âm tiếng Anh: Phần 1

  Ebook 105 bài học phát âm tiếng Anh: Phần 1

  Ebook 105 bài học phát âm tiếng Anh: Phần 1 trình bày các bài học phát âm, trọng âm, nhịp điệu và ngữ điệu. Với cách trình bày ngắn gọn cách phát từng âm riêng rẽ và trong câu nhằm giúp bạn đọc có thêm tư liệu để rèn luyện cách phát âm tiếng Anh một cách hiệu quả.

   72 p dainam 25/07/2022 26 0

 • Ebook 105 bài học phát âm tiếng Anh: Phần 2

  Ebook 105 bài học phát âm tiếng Anh: Phần 2

  Ebook 105 bài học phát âm tiếng Anh: Phần 2 trình bày các bài luyện phụ âm, các từ hay phát âm sai, từ đồng âm dị nghĩa, từ có các mẫu tự cảm dạng yếu của từ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết nội dung chi tiết.

   138 p dainam 25/07/2022 18 0

 • Bài giảng Tiếng Anh 1: Phần 1

  Bài giảng Tiếng Anh 1: Phần 1

  "Bài giảng Tiếng Anh 1: Phần 1" có nội dung trình bày các bài học về chủ điểm New English file (Elementary); nice to meet you, saying hello, saying goodbye; I'm not English, I'm Scottish!; his name, her name; turn off your mobiles!; cappuccino and chips; when Natasha meets Darren;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   121 p dainam 25/07/2022 10 0

 • Bài giảng Tiếng Anh 1: Phần 2

  Bài giảng Tiếng Anh 1: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tiếng Anh 1: Phần 2" tiếp tục trình bày các bài học với những chủ đề về present tense; present perfect progressive; past tense; gerunds/infinitives; subject - verb agreement; relative pronouns; comparisons; commonly confused words;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   86 p dainam 25/07/2022 7 0

 • Bài giảng Tiếng Anh 2: Phần 1

  Bài giảng Tiếng Anh 2: Phần 1

  "Bài giảng Tiếng Anh 2: Phần 1" có nội dung trình bày các bài học về chủ điểm New English File Elementary; who were they?; Sydney, here we come!; girls’ night out; murder in a country house; a house with a history; a night in a haunted hotel; neighbours from hell; When a man is tired of London___;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   107 p dainam 25/07/2022 8 0

 • Bài giảng Tiếng Anh 2: Phần 2

  Bài giảng Tiếng Anh 2: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tiếng Anh 2: Phần 2" tiếp tục trình bày các bài học với những chủ đề về auxiliary verbs; tense; infinitives and gerunds; participles and participle clauses; negation and parallel structure; regular comparison, irregular comparison, as - as comparison;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p dainam 25/07/2022 8 0

 • Bài giảng Tiếng Anh 3: Phần 1

  Bài giảng Tiếng Anh 3: Phần 1

  "Bài giảng Tiếng Anh 3: Phần 1" có nội dung trình bày 3 bài học với chủ điểm who’s who?; who knows you better?; at the moulin rouge; the devil’s dictionary; right place, wrong time; a moment in time; fifty years of pop; one October evening; where are you going?; the pessimist’s phrase book;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p dainam 25/07/2022 8 0

 • Bài giảng Tiếng Anh 3: Phần 2

  Bài giảng Tiếng Anh 3: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tiếng Anh 3: Phần 2" tiếp tục trình bày các bài học với những chủ điểm from rags to riches; family conflicts; faster, faster!; the world’s friendliest city; are you a party animal?; what makes you feel good?; how much can you learn in a month?; the name of the game;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   99 p dainam 25/07/2022 7 0

 • Bài giảng Tiếng Anh 4: Phần 1

  Bài giảng Tiếng Anh 4: Phần 1

  "Bài giảng Tiếng Anh 4: Phần 1" có nội dung trình bày các bài học về new english file (pre-intermediate); if something bad can happen, it will; never smile at a crocodile; decisions, decisions; famous fears and phobias; born to direct; the mothers of invention;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   115 p dainam 25/07/2022 10 0

 • Bài giảng Tiếng Anh 4: Phần 2

  Bài giảng Tiếng Anh 4: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tiếng Anh 4: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về developing skills for the TOEIC test; gerunds and infinitives; auxiliary verbs ; subject-verb agreement; verb form and tenses; participial forms; comparatives and superlatives;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   55 p dainam 25/07/2022 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số