• Ebook Giao tiếp Hoa - Việt với 2000 mẫu câu thông dụng: Phần 1

  Ebook Giao tiếp Hoa - Việt với 2000 mẫu câu thông dụng: Phần 1

  Cuốn sách "2000 câu giao tiếp Hoa - Việt" bao gồm nhiều tình huống trong sinh hoạt hàng ngày từ các lĩnh vực du lịch, tham quan thắng cảnh, thành phố, ăn nghỉ tại khách sạn, nhà hàng cho đến những sinh hoạt giải trí đa dạng, đi mua sắm các loại và chăm sóc y tế v.v... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 1 tại đây!

   151 p dainam 27/08/2023 16 0

 • Ebook Giao tiếp Hoa - Việt với 2000 mẫu câu thông dụng: Phần 2

  Ebook Giao tiếp Hoa - Việt với 2000 mẫu câu thông dụng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "2000 câu giao tiếp Hoa - Việt" tiếp tục cung cấp thêm nhiều tình huống trong sinh hoạt hàng ngày, với những mẫu câu đàm thoại phong phú, sinh động đã được chọn lọc cẩn thận sẽ giúp cho bạn nắm vững nhiều vốn kiến thức trong mọi tình huống giao tiếp hàng ngày.

   146 p dainam 27/08/2023 10 0

 • Ebook Advanced grammar in use (Second edition): Part 1

  Ebook Advanced grammar in use (Second edition): Part 1

  Ebook Advanced grammar in use (Second edition): Part 1 presents the following content: present continuous and present simple; past simple and present perfect; past continuous and past simple. Please refer to the documentation for more details.

   150 p dainam 27/08/2023 17 0

 • Ebook Advanced grammar in use (Second edition): Part 2

  Ebook Advanced grammar in use (Second edition): Part 2

  Ebook Advanced grammar in use (Second edition): Part 2 presents the following content: present perfect continuous and present perfect; past perfect continuous, past perfect and past continuous; present and past time. Please refer to the documentation for more details.

   157 p dainam 27/08/2023 13 0

 • Ebook Excel in Chinese: Better Chinese, better business (Vol.1)

  Ebook Excel in Chinese: Better Chinese, better business (Vol.1)

  Ebook "Excel in Chinese: Better Chinese, better business" is researched and compiled to serve students' basic and specialized needs of learning Chinese. Comprehensive Business Chinese Training. compiled by the leading teachers of “International Business Chinese Teaching and Resource Development Base (Shanghai)”. Vol.1 is for people who have studied Chinese for half a year. We invite you to consult!

   225 p dainam 27/08/2023 10 0

 • Ebook Excel in Chinese: Better Chinese, better business (Vol.2)

  Ebook Excel in Chinese: Better Chinese, better business (Vol.2)

  Ebook "Excel in Chinese: Better Chinese, better business" is researched and compiled to serve students' basic and specialized needs of learning Chinese. Comprehensive Business Chinese Training. compiled by the leading teachers of “International Business Chinese Teaching and Resource Development Base (Shanghai)”. Vol.2 is for people who have studied Chinese for 1 year. We invite you to consult!

   222 p dainam 27/08/2023 7 0

 • Ebook Excel in Chinese: Better Chinese, better business (Vol.3)

  Ebook Excel in Chinese: Better Chinese, better business (Vol.3)

  Ebook "Excel in Chinese: Better Chinese, better business" is researched and compiled to serve students' basic and specialized needs of learning Chinese. Comprehensive Business Chinese Training. compiled by the leading teachers of “International Business Chinese Teaching and Resource Development Base (Shanghai)”. Vol.3 for people who have studied Chinese for 1 and a half years. We invite you to consult!

   226 p dainam 27/08/2023 14 0

 • Ebook Oxford practice grammar: Intermediate with answers - Part 1

  Ebook Oxford practice grammar: Intermediate with answers - Part 1

  Ebook "Oxford practice grammar: Intermediate with answers" includes downloadable progress tests with each level. Oxford Practice Grammar knows that students need different types of explanation and practice at each stage of their study. Basic provides lots of practice and short explanations;... Please refer to the content of part 1 of the book!

   282 p dainam 27/08/2023 17 0

 • Ebook Oxford practice grammar: Intermediate with answers - Part 2

  Ebook Oxford practice grammar: Intermediate with answers - Part 2

  Part 2 book "Oxford practice grammar: Intermediate with answers" give you more details with extended practice; Advanced offers challenging practice activities and in-depth explanations. Great for class or self-study....

   163 p dainam 27/08/2023 17 0

 • Ebook Developing Chinese: Intermediate comprehensive course (I) - Part 1

  Ebook Developing Chinese: Intermediate comprehensive course (I) - Part 1

  Ebook "Developing Chinese: Intermediate comprehensive course (I)" is the revision based on the first edition. This set of textbooks are written by combining training of comprehensive language abilities and specific language skills, which have three levels and five series, namely beginner, intermediate, advanced, comprehensive, listening, speaking, reading and writing.... Please refer to the content of part 1 of the book!

   103 p dainam 27/08/2023 12 0

 • Ebook Developing Chinese: Intermediate comprehensive course (I) - Part 2

  Ebook Developing Chinese: Intermediate comprehensive course (I) - Part 2

  Part 2 book "Developing Chinese: Intermediate comprehensive course (I)" is for fully developing and improving learners' Chinese language abilities, communicative abilities, comprehensive application abilities, learning interests and learning abilities...

   119 p dainam 27/08/2023 12 0

 • Giáo trình Bút ngữ tiếng Anh cao cấp 2 (Kỹ năng viết): Phần 1

  Giáo trình Bút ngữ tiếng Anh cao cấp 2 (Kỹ năng viết): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Bút ngữ tiếng anh cao cấp 2 - Kỹ năng viết" trình bày các nội dung: Understanding the task; understanding charts or tables; using appropriate language; distinguishing static/dynamic charts and using suitable tenses. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p dainam 23/07/2023 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dainam
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERdainam260520vi