• Ebook Luyện nghe Tiếng Anh - Expanding tactics for listening: Phần 1

  Ebook Luyện nghe Tiếng Anh - Expanding tactics for listening: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Luyện nghe Tiếng Anh - Expanding tactics for listening trình bày các nội dung nghe về các chủ đề: Small talk, Part-Time jobs, successful businesses; gadgets and Machines, character traits; cooking; housing, apartment problems; friendship, television; cities.

   87 p dainam 24/10/2022 284 5

 • Ebook Luyện nghe Tiếng Anh - Expanding tactics for listening: Phần 2

  Ebook Luyện nghe Tiếng Anh - Expanding tactics for listening: Phần 2

  Những bài nghe trong cuốn sách "Luyện nghe Tiếng Anh - Expanding tactics for listening" được biên soạn phức tạp hơn, với những cuộc độc thoại, hội thoại dài mang rất nhiều thông tin. Người học buộc phải nghe được nội dung chính của bài và tránh các bẫy có thể gặp phải trong quá trình làm bài. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   101 p dainam 24/10/2022 274 2

 • Ebook Viết tiếng Anh: Các hoạt động giảng dạy dành cho giáo viên - Phần 1

  Ebook Viết tiếng Anh: Các hoạt động giảng dạy dành cho giáo viên - Phần 1

  Cuốn sách "Viết tiếng Anh: Các hoạt động giảng dạy dành cho giáo viên" được biên soạn nhằm cung cấp các hoạt động kết hợp cả ba kỹ năng viết, đọc và ngữ pháp. Một số hoạt động còn đưa ra phương pháp từng bước để viết các bài tiểu luận gồm nhiều đoạn, làm cho học sinh cảm thấy đây là một bài tập đơn giản do vậy sẽ cố gắng...

   146 p dainam 24/10/2022 245 2

 • Ebook Viết tiếng Anh: Các hoạt động giảng dạy dành cho giáo viên - Phần 2

  Ebook Viết tiếng Anh: Các hoạt động giảng dạy dành cho giáo viên - Phần 2

  Cuốn sách "Kỹ năng viết tiếng Anh cho giáo viên trong hoạt động giảng dạy" bao gồm rất nhiều gợi ý và hoạt động viết tiếng Anh mà giáo viên có thể chọn lọc để đưa vào nội dung bài giảng của mình. Những nội dung này sẽ hỗ trợ giáo viên giúp cho tiết học viết tiếng Anh thêm phong phú, hơn nữa tạo không khí sinh động cho buổi học. Mời các...

   151 p dainam 24/10/2022 266 8

 • Ebook HSK Standard Course 2 (Character book)

  Ebook HSK Standard Course 2 (Character book)

  Ebook HSK Standard Course 2 (Character book) covers the most basic 150 words in the Chinese language, which are based on the Chinese level 2 proficiency exam (HSK 2). This book supports both simplified and traditional Chinese characters.

   36 p dainam 24/10/2022 245 4

 • Ebook HSK Standard Course 2 (Textbook): Part 1

  Ebook HSK Standard Course 2 (Textbook): Part 1

  HSK Standard Course 2 Textbook includes 15 lessons and covers 300 words (of Levels 1 and 2) and language points required by the HSK Level 2 test. Ebook HSK Standard Course 2 (Textbook): Part 1 include lessons: Lesson 1: September is the best time to visit Beijing 九月去北京旅游最好; Lesson 2: I get up at six everyday 我每天六点起床; Lesson 3: The red one on the left is mine 左边那个红色的是我的; Lesson 4: He...

   72 p dainam 24/10/2022 333 9

 • Ebook HSK Standard Course 2 (Textbook): Part 2

  Ebook HSK Standard Course 2 (Textbook): Part 2

  Ebook HSK Standard Course 2 (Textbook): Part 2 include lessons: Lesson 8:Let me think about it and I’ll tell you later 让我想想再告诉你; Lesson 9:There were too many questions; I didn’t finish all of them 题太多,我没做完; Lesson 10:Stop looking for your cell phone; it’s on the desk 别找了,手机在桌子上呢; Lesson 11:He is three years older than me 他比我大三岁; Lesson 12:You wear too little...

   76 p dainam 24/10/2022 164 3

 • Ebook HSK Standard Course 2 (Workbook): Part 1

  Ebook HSK Standard Course 2 (Workbook): Part 1

  HSK Standard Course 2 (Workbook) includes exercises for each of the 15 lessons in the textbook, one HSK Level 2 model test, and an introduction to the HSK Level 2 test. This book can help students succeed in the HSK Level 2 test and all-roundly improve their Chinese competence and proficiency. This is Ebook HSK Standard Course 2 (Workbook): Part 1 including exercises for each of the 7 lessons in the textbook.

   77 p dainam 24/10/2022 240 8

 • Ebook HSK Standard Course 2 (Workbook): Part 2

  Ebook HSK Standard Course 2 (Workbook): Part 2

  HSK Standard Course 2 (Workbook) is used to support HSK Standard Course 2. It aims to be in accordance with the HSK, and to provide students with training in listening and reading skills without neglecting practice in pronunciation and characters. This is Ebook HSK Standard Course 1 (Workbook): Part 2 including exercises for each of the 8 lessons in the textbook.

   85 p dainam 24/10/2022 166 6

 • Khảo sát hiện tượng nhầm lẫn các phó từ chỉ thời gian trong tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt Nam

  Khảo sát hiện tượng nhầm lẫn các phó từ chỉ thời gian trong tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt Nam

  Bài viết khảo sát hiện tượng nhầm lẫn các phó từ chỉ thời gian yizhi (一直), conglai (从来) và zong(shi) (总(是)) của sinh viên Việt Nam. Trên cơ sở Kho ngữ liệu ngôn ngữ trung gian tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt Nam mà chúng tôi xây dựng, chúng tôi tìm được 120 câu sai do lỗi nhầm lẫn gây ra.

   9 p dainam 24/10/2022 339 9

 • Văn hóa Trung Hoa phản ánh qua thành ngữ có chứa chữ “火” (HUO) trong tiếng Hán (so sánh với văn hóa Việt Nam thông qua thành ngữ chứa chữ “Hỏa”, “Lửa” trong tiếng Việt)

  Văn hóa Trung Hoa phản ánh qua thành ngữ có chứa chữ “火” (HUO) trong tiếng Hán (so sánh với văn hóa Việt Nam thông qua thành ngữ chứa chữ “Hỏa”, “Lửa” trong tiếng Việt)

  Trong khuôn khổ bài viết này, dưới góc nhìn ngôn ngữ học văn hóa (Cultural linguistics), chúng tôi tiến hành bàn luận về văn hóa Trung Hoa được phản ánh qua thành ngữ có chứa chữ “火” (HUO) trong tiếng Hán và so sánh với văn hóa Việt Nam thông qua thành ngữ có chứa chữ “Hỏa”, “Lửa” trong tiếng Việt.

   11 p dainam 24/10/2022 329 7

 • Phân tích lỗi sai khi sử dụng trợ từ ngữ khí “吧,呢,吗” của sinh viên trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên và kiến nghị dạy học

  Phân tích lỗi sai khi sử dụng trợ từ ngữ khí “吧,呢,吗” của sinh viên trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên và kiến nghị dạy học

  Bài viết Phân tích lỗi sai khi sử dụng trợ từ ngữ khí “吧,呢,吗” của sinh viên trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên và kiến nghị dạy học dựa trên nghiên cứu của các tác giả đi trước về 3 trợ từ ngữ khí này và thông qua phát phiếu khảo sát lỗi sai khi sử dụng 3 trợ từ ngữ khí “吧,呢,吗” cho 140 sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc...

   7 p dainam 24/10/2022 191 14

Hướng dẫn khai thác thư viện số