• Bài giảng Tiếng Anh 1: Phần 2

  Bài giảng Tiếng Anh 1: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tiếng Anh 1: Phần 2" tiếp tục trình bày các bài học với những chủ đề về present tense; present perfect progressive; past tense; gerunds/infinitives; subject - verb agreement; relative pronouns; comparisons; commonly confused words;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   86 p dainam 25/07/2022 321 14

 • Bài giảng Tiếng Anh 2: Phần 1

  Bài giảng Tiếng Anh 2: Phần 1

  "Bài giảng Tiếng Anh 2: Phần 1" có nội dung trình bày các bài học về chủ điểm New English File Elementary; who were they?; Sydney, here we come!; girls’ night out; murder in a country house; a house with a history; a night in a haunted hotel; neighbours from hell; When a man is tired of London___;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   107 p dainam 25/07/2022 340 14

 • Bài giảng Tiếng Anh 2: Phần 2

  Bài giảng Tiếng Anh 2: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tiếng Anh 2: Phần 2" tiếp tục trình bày các bài học với những chủ đề về auxiliary verbs; tense; infinitives and gerunds; participles and participle clauses; negation and parallel structure; regular comparison, irregular comparison, as - as comparison;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p dainam 25/07/2022 216 14

 • Bài giảng Tiếng Anh 3: Phần 1

  Bài giảng Tiếng Anh 3: Phần 1

  "Bài giảng Tiếng Anh 3: Phần 1" có nội dung trình bày 3 bài học với chủ điểm who’s who?; who knows you better?; at the moulin rouge; the devil’s dictionary; right place, wrong time; a moment in time; fifty years of pop; one October evening; where are you going?; the pessimist’s phrase book;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p dainam 25/07/2022 196 8

 • Bài giảng Tiếng Anh 3: Phần 2

  Bài giảng Tiếng Anh 3: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tiếng Anh 3: Phần 2" tiếp tục trình bày các bài học với những chủ điểm from rags to riches; family conflicts; faster, faster!; the world’s friendliest city; are you a party animal?; what makes you feel good?; how much can you learn in a month?; the name of the game;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   99 p dainam 25/07/2022 331 9

 • Bài giảng Tiếng Anh 4: Phần 1

  Bài giảng Tiếng Anh 4: Phần 1

  "Bài giảng Tiếng Anh 4: Phần 1" có nội dung trình bày các bài học về new english file (pre-intermediate); if something bad can happen, it will; never smile at a crocodile; decisions, decisions; famous fears and phobias; born to direct; the mothers of invention;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   115 p dainam 25/07/2022 177 13

 • Bài giảng Tiếng Anh 4: Phần 2

  Bài giảng Tiếng Anh 4: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tiếng Anh 4: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về developing skills for the TOEIC test; gerunds and infinitives; auxiliary verbs ; subject-verb agreement; verb form and tenses; participial forms; comparatives and superlatives;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   55 p dainam 25/07/2022 265 8

 • Ebook 200 từ vựng Toeic cho phần thi part 7: Phần 2

  Ebook 200 từ vựng Toeic cho phần thi part 7: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách 200 từ vựng Toeic cho phần thi part 7 tiếp tục các từ vựng theo thứ tự bảng chữ cái "J" đến "Z". Các từ vựng sẽ giúp các thí sinh hiểu và làm tốt part 7 bài thi Toeic. Mời các bạn tham khảo!

   153 p dainam 24/05/2022 61 2

 • Ebook 200 từ vựng Toeic cho phần thi part 7: Phần 1

  Ebook 200 từ vựng Toeic cho phần thi part 7: Phần 1

  Ebook 200 từ vựng Toeic cho phần thi part 7: Phần 1 tập hợp các từ vựng thường được sử dụng trong đề thi Toeic - part 7 nhằm phục vụ cho các thí sinh ôn tập và chuẩn bị tốt cho kì thi. Phần 1 cuốn sách gồm các từ vựng sắp xếp theo bảng chữ cái từ A đến I.

   155 p dainam 24/05/2022 69 5

 • Giáo Trình Hán Ngữ (Quyển 4)

  Giáo Trình Hán Ngữ (Quyển 4)

  Đây là bộ giáo trình dạy tổng hợp thông qua việc giảng dạy trên lớp, giúp học viên nắm vững toàn bộ kiến thức về ngữ âm, ngữ pháp và từ vựng nâng cao kỹ năng nghe và khả năng giao tiếp cơ bản về Hán ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo quyển 4 tập II - Quyển hạ.

   237 p dainam 25/03/2022 113 1

 • Tự điển tra cứu chữ Nôm: Phần 1

  Tự điển tra cứu chữ Nôm: Phần 1

  Mục đích biên soạn của quyển “Tự điển chữ Nôm” này nhằm giúp các sinh viên chuyên ngành Hán – Nôm có thêm tài liệu để học tập và những ai đang nghiên cứu trong lĩnh vực Hán Nôm có thêm tài liệu để tham khảo. Nội dung tra cứu của tự điển được chia theo mẫu tự chữ cái la tinh và được chia thành 2 phần, trong phần 1 sau đây sẽ bắt đầu...

   471 p dainam 24/02/2022 99 2

 • Tự điển tra cứu chữ Nôm: Phần 2

  Tự điển tra cứu chữ Nôm: Phần 2

  Nối tiếp quyển "Tự điển chữ Nôm" phần 1, phần 2 của quyển tự điển bao gồm các nội dung tra cứu từ chữ L đến chữ X. Đây là cuốn sách hữu ích cho các sinh viên chuyên ngành Hán – Nôm có thêm tài liệu để học tập và những ai đang nghiên cứu trong lĩnh vực Hán Nôm có thêm tài liệu để tham khảo.

   400 p dainam 24/02/2022 81 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số