• Hệ thống quy trình quản lý: Quy trình Quản lý công nợ phải trả

  Hệ thống quy trình quản lý: Quy trình Quản lý công nợ phải trả

  Quy trình Quản lý công nợ phải trả được xây dựng nhằm mục đích tối ưu hóa và đáp ứng nhu cầu quản lý; đảm bảo tính chuyên nghiệp và thống nhất cao trong công việc. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   13 p dainam 17/06/2017 290 1

 • Bài giảng Kế toán thuế trong doanh nghiệp: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán thuế trong doanh nghiệp: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Chương này giúp các bạn nắm được những nội dung như sau: Khái niệm, bản chất và vai trò của thuế, các loại thuế theo các tiêu thức phân loại khác nhau,...

   25 p dainam 26/11/2018 289 1

 • Bài giảng Kế toán Excel - Nguyễn Ngọc Minh

  Bài giảng Kế toán Excel - Nguyễn Ngọc Minh

  Nội dung bài giảng Kế toán Excel nhằm giúp bạn học tạo được bảng tính, dùng hàm, các chức năng Macro, Validation, Advanced filter, lập được phiếu thu - chi, phiếu nhập xuất, thẻ kho, báo cáo tài chính,...tương tự file kế toán Excel 2011, làm được form như form đăng nhập hệ thống, cây thư mục, form nhập liệu và hiểu về XBA (phiếu nhập xuất, thu chi,...);...

   64 p dainam 24/10/2017 288 1

 • Giáo trình Kế toán thuế và báo cáo thuế: Phần 1

  Giáo trình Kế toán thuế và báo cáo thuế: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kế toán thuế và báo cáo thuế" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về thuế và kế toán thuế, kế toán thuế và giá trị gia tăng, kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt, kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán thuế thu nhập cá nhân, kế toán thuế tài nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   455 p dainam 24/10/2017 288 2

 • Bài giảng Kế toán nhà nước - Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền

  Bài giảng Kế toán nhà nước - Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền

  Chương 2 Kế toán vốn bằng tiền thuộc bài giảng Kế toán nhà nước trình bày nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền, các nội dung của kế toán vốn bằng tiền,... Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   10 p dainam 01/01/2016 286 1

 • Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực kiểm toán số 580: Giải trình bằng văn bản

  Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực kiểm toán số 580: Giải trình bằng văn bản

  Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) trong việc thu thập giải trình bằng văn bản của Ban Giám đốc và Ban quản trị đơn vị được kiểm toán (trong phạm vi phù hợp) trong một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính.

   16 p dainam 17/06/2017 285 1

 • Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán các giao dịch ngoại tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán các giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán nhập khẩu, kế toán xuất khẩu, kế toán hàng hóa kho bảo thuế, trình bày thông tin trên BCTC.

   17 p dainam 28/06/2018 283 1

 • Ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với ngành kế toán, kiểm toán

  Ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với ngành kế toán, kiểm toán

  Trong nghiên cứu này, tác giả tiến hành tìm hiểu tác động của cuộc cách mạng công nghiệp đối với ngành Kế toán - Kiểm toán, các thách thức cho cả các đơn vị đào tạo và lực lượng lao động trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán. Kết quả nghiên cứu chỉ ra một số thông tin có ích trong việc nghiên cứu mối quan hệ của các bên liên quan trong việc gia...

   10 p dainam 29/03/2019 281 1

 • Hệ thống quy trình quản lý: Quy trình Quản lý công nợ phải thu

  Hệ thống quy trình quản lý: Quy trình Quản lý công nợ phải thu

  Quy trình Quản lý công nợ phải thu gồm có những quy trình cụ thể sau: Quy trình cập nhập danh mục khách hàng, quy trình từ ghi nhận từ công nợ, quy trình thu tiền hàng, quy trình bù trừ công nợ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p dainam 17/06/2017 280 1

 • Giáo trình Hệ thống kiểm soát nội bộ: Phần 2

  Giáo trình Hệ thống kiểm soát nội bộ: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Hệ thống kiểm soát nội bộ gồm nội dung chương III - Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp, chương IV - Trình tự nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của kiểm toán viên. Hi vọng cuốn giáo trình sẽ cung cấp nhiều kiến thức bổ ích cho sinh viên không chỉ ngành kế toán mà còn cả các sinh viên ngành quản trị kinh...

   23 p dainam 22/11/2015 279 1

 • Giáo trình Hệ thống kiểm soát nội bộ: Phần 1

  Giáo trình Hệ thống kiểm soát nội bộ: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Hệ thống kiểm soát nội bộ gồm nội dung chương I - Tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ, chương II - Kiểm soát nội bộ đối với các nghiệp vụ chủ yếu của doanh nghiệp. Cùng với phần lý luận ở mỗi chương đều có phần bài tập và câu hỏi do chính tác giả của chương biên soạn.

   48 p dainam 22/11/2015 279 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - ĐH Mở

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - ĐH Mở

  Mục tiêu chính của bài giảng Kế toán tài chính Chương 1 Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam là: Trình bày vai trò của thông tin kế toán tài chính trong việc đưa ra quyết định, giải thích những nguyên tắc cơ bản trong việc trình bày báo cáo tài chính, trình bày các yếu tố cơ bản của BCTC.

   28 p dainam 28/02/2018 276 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số