• Một số trao đổi về vận dụng sơ đồ tư duy trong quá trình dạy học

  Một số trao đổi về vận dụng sơ đồ tư duy trong quá trình dạy học

  Bài viết này cung cấp một số lý luận cơ bản liên quan đến sơ đồ tư duy và đề xuất một số lưu ý trong việc vận dụng sơ đồ tư duy vào quá trình dạy học. Đồng thời chia sẻ cá nhân về việc vận dụng công cụ sơ đồ tư duy vào học phần kế toán tài chính.

   7 p dainam 28/09/2021 14 0

 • Tác động của công nghệ blockchain đến hệ thống thông tin kế toán

  Tác động của công nghệ blockchain đến hệ thống thông tin kế toán

  Bài viết xem xét công nghệ blockchain và việc ứng dụng công nghệ này trong hệ thống thông tin kế toán (AIS), đồng thời xác định các tác động quan trọng của công nghệ blockchain với AIS. Các tác giả sử dụng phương pháp mô tả nhằm thảo luận nền tảng công nghệ blockchain và những hàm ý kế toán quan trọng. Nghiên cứu cho thấy, việc ứng dụng công...

   5 p dainam 28/12/2021 13 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 4: Kiểm toán tiền (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 4: Kiểm toán tiền (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 4: Kiểm toán tiền (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về đặc điểm khoản mục tiền; mục tiêu kiểm toán khoản mục tiền; kiểm soát nội bộ đối với khoản mục tiền; các thủ tục kiểm toán thường áp dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   30 p dainam 24/05/2022 13 0

 • Những kỹ năng công nghệ thông tin cần thiết cho nhân viên kế toán trong thời đại số

  Những kỹ năng công nghệ thông tin cần thiết cho nhân viên kế toán trong thời đại số

  Công nghệ thông tin (CNTT) không ngừng phát triển một cách nhanh chóng, sâu rộng và ảnh hưởng của nó đến công việc kế toán càng ngày càng mạnh mẽ. Việc tìm hiểu các kỹ năng CNTT nào hiện nay cần thiết cho nghề kế toán sẽ giúp cho nhà trường xem xét lại sự phù hợp giữa chuẩn đầu ra về kỹ năng của chương trình đào tạo với yêu cầu thực tế....

   5 p dainam 28/12/2021 13 0

 • Cơ hội và thách thức của ngành kế toán - kiểm toán của Việt Nam trong thời đại 4.0

  Cơ hội và thách thức của ngành kế toán - kiểm toán của Việt Nam trong thời đại 4.0

  Bài viết đề cập đến những cơ hội và những khó khăn thách thức cụ thể mà các kế toán viên, kiểm toán viên Việt Nam phải đối diện, qua đó đề xuất một số giải pháp để họ tận dụng các cơ hội và ứng phó hiệu quả với những khó khăn, thách thức đến từ cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

   5 p dainam 28/12/2021 12 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 3: Hồ sơ kiểm toán (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 3: Hồ sơ kiểm toán (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 3: Hồ sơ kiểm toán (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về xác định mục đích và cách sử dụng của giấy tờ làm việc; xác định những yếu tố chính của giấy tờ làm việc hiệu quả; những kỹ thuật cơ bản áp dụng trong giấy tờ làm việc; phân biệt những giấy tờ làm việc hiệu quả và...

   33 p dainam 24/05/2022 11 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 6.2: Kiểm toán giá vốn bán hàng (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 6.2: Kiểm toán giá vốn bán hàng (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 6.2: Kiểm toán giá vốn bán hàng (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về nội dung và đặc điểm giá vốn bán hàng; mục tiêu kiểm toán; kiểm soát nội bộ đối với giá vốn bán hàng; các thủ tục kiểm toán giá vốn bán hàng thường áp dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài...

   13 p dainam 24/05/2022 11 0

 • Nghiên cứu về trách nhiệm đối với báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi Việt Nam

  Nghiên cứu về trách nhiệm đối với báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi Việt Nam

  Nghiên cứu này tiến hành khảo sát mức độ thực thi trách nhiệm của các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi Việt Nam đối với BCTC bằng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn bán cấu trúc và khảo sát thực địa. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao trách nhiệm của công...

   7 p dainam 28/12/2021 11 0

 • Thuận lợi, khó khăn và giải pháp học tập các môn học chuyên ngành kế toán, kiểm toán

  Thuận lợi, khó khăn và giải pháp học tập các môn học chuyên ngành kế toán, kiểm toán

  Nội dung bài viết trình bày ngay từ khi học trên trường đại học, mỗi sinh viên ngành Kế toán, Kiểm toán nói chung cũng như sinh viên khối ngành Kế toán, Kiểm toán của Học viện Tài chính nói riêng nên tự rèn luyện cho mình kĩ năng áp dụng mối quan hệ các môn học chuyên ngành vào thực tế công việc. Mời các bạn tham khảo!

   5 p dainam 28/12/2021 11 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 2: Lấy mẫu kiểm toán (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 2: Lấy mẫu kiểm toán (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 2: Lấy mẫu kiểm toán (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về phương pháp lựa chọn các phần tử thử nghiệm; lấy mẫu kiểm toán; lấy mẫu thống kê và phi thống kê; rủi ro lấy mẫu và rủi ro ngoài mẫu; quy trình lấy mẫu kiểm toán;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   38 p dainam 24/05/2022 10 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 6.1: Kiểm toán hàng tồn kho (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 6.1: Kiểm toán hàng tồn kho (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 6.1: Kiểm toán hàng tồn kho (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về nội dung và đặc điểm hàng tồn kho; mục tiêu kiểm toán; kiểm soát nội bộ đối với chu trình mua hàng và thanh toán; các thủ tục kiểm toán thường áp dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   37 p dainam 24/05/2022 10 0

 • Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 7: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 7: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao (ThS. Nguyễn Thanh Hồng)

  Bài giảng Kiểm toán - Chuyên đề 7: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao (ThS. Nguyễn Thanh Hồng) cung cấp cho học viên những kiến thức về nội dung và đặc điểm của khoản mục tài sản cố định và chi phí khấu hao; mục tiêu kiểm toán; kiểm soát nội bộ đối với tài sản cố định; các thủ tục kiểm toán thường áp dụng;... Mời các bạn...

   40 p dainam 24/05/2022 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số