• Bài giảng Thuế: Bài 1 - Nguyễn Thị Tuyết Trinh

  Bài giảng Thuế: Bài 1 - Nguyễn Thị Tuyết Trinh

  Bài giảng Thuế: Bài 1 Tổng quan về thuế cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về Thuế; Giới thiệu các sắc thuế đang áp dụng tại Việt Nam; Phân loại thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p dainam 23/01/2022 21 0

 • Nghiên cứu khả năng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế mới về công cụ tài chính (IFRS 9) trong kế toán dự phòng rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

  Nghiên cứu khả năng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế mới về công cụ tài chính (IFRS 9) trong kế toán dự phòng rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

  Các nghiên cứu trước cho thấy IFRS 9 mang lại hiệu quả lớn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng như ghi nhận tổn thất rủi ro tín dụng sớm hơn với mức ghi nhận dự phòng rủi ro tín dụng cao hơn; ước tính tổn thất tín dụng kịp thời và đầy đủ, ổn định tính chu kỳ, tăng tính nhất quán, minh bạch của chất lượng thông tin tài chính,…

   11 p dainam 28/12/2021 19 0

 • Một số bất cập trong ghi nhận tài sản cố định hiện nay tại các doanh nghiệp Việt Nam

  Một số bất cập trong ghi nhận tài sản cố định hiện nay tại các doanh nghiệp Việt Nam

  Bài viết sau đây sẽ tập trung làm rõ hơn về một số bất cập như vậy trong việc ghi nhận tài sản cố định hiện nay tại các doanh nghiệp Việt Nam.

   5 p dainam 28/09/2021 18 0

 • Thu hẹp khoảng cách giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

  Thu hẹp khoảng cách giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

  Bài viết trình bày khái quát về hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam; một số điểm tương đồng và khác biệt giữa hệ thống chuẩn mực kế toán tại Việt nam và chuẩn mực quốc tế.

   5 p dainam 28/09/2021 18 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 5: Tính giá một số đối tượng kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 5: Tính giá một số đối tượng kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 5: Tính giá một số đối tượng kế toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: tầm quan trọng của việc tính giá một số đối tượng kế toán và một số quy định liên quan; tính giá tài sản cố định; tính giá hàng tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p dainam 24/02/2022 16 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 2: Bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 2: Bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 2: Bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm có 5 nội dung chính như: báo cáo kế toán; bảng cân đối kế toán; các trường hợp biến động của bảng cân đối kế toán; bảng kết quả hoạt động kinh doanh; liên hệ giữa bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động kinh doanh. Mời các...

   24 p dainam 24/02/2022 16 0

 • Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 2

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 2

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 2 trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức chứng từ kế toán, khái niệm ý nghĩa và nguyên tắc tổ chức chứng từ kế toán, nội dung tổ chức chứng từ kế toán, tổ chức hạch toán ban đầu một số chứng từ chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

   20 p dainam 24/02/2022 15 0

 • Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 5

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 5

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 5 trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán, nhiệm vụ của tổ chức báo cáo kế toán, tổ chức hệ thống báo cáo kế toán quản trị, tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

   27 p dainam 24/02/2022 15 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 6: Phương pháp hạch toán một số các nghiệp vụ kế toán chủ yếu

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 6: Phương pháp hạch toán một số các nghiệp vụ kế toán chủ yếu

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 6: Phương pháp hạch toán một số các nghiệp vụ kế toán chủ yếu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán quá trình sản xuất; kế toán quá trình tiêu thụ; kế toán xác định kết quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p dainam 24/02/2022 15 0

 • Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 3

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 3

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 3 trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán, nhiệm vụ tổ chức tài khoản kế toán, nguyên tắc tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống tài khoản kế toán hiện hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

   13 p dainam 24/02/2022 14 0

 • Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 4

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 4

  Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 4 trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức vận dụng chế độ sổ sách kế toán, nhiệm vụ kế toán, trình tự ghi chép. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

   15 p dainam 24/02/2022 14 0

 • Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam

  Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam

  Bài viết hệ thống hóa các văn bản pháp quy liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, so sánh những quy định hiện hành của Việt Nam về thuế thu nhập cá nhân với các nước trên thế giới, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam.

   5 p dainam 28/09/2021 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số