• Bài giảng Kế toán thuế trong doanh nghiệp: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán thuế trong doanh nghiệp: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Mục tiêu chính của chương 2 là: Bản chất thuế giá trị gia tăng, nguyên tắc và phương pháp kế toán thuế giá trị tăng theo phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp, khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp.

   52 p dainam 26/11/2018 225 12

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 4 - ThS. Trần Trung Tuấn

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 4 - ThS. Trần Trung Tuấn

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 4: Hệ thống thông tin kế toán chu trình nhân sự" trình bày khái quát chung về chu trình nhân sự; quy trình thông tin kế toán chu trình nhân sự; các rủi ro tiềm tàng và thủ tục kiểm soát thông tin chu trình nhân sự.

   41 p dainam 26/12/2020 107 12

 • Bài giảng Kiểm toán: Bài 4 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  Bài giảng Kiểm toán: Bài 4 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  "Bài giảng Kiểm toán - Bài 4: Lập kế hoạch kiểm toán" gồm các nội dung đánh giá trọng yếu; nhận diện và đánh giá rủi ro sai phạm trọng yếu trong kiểm toán; kế hoạch kiểm toán với rủi ro sai phạm trọng yếu đã nhận diện.

   36 p dainam 26/01/2021 90 12

 • Bài giảng Kiểm toán: Bài 1 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  Bài giảng Kiểm toán: Bài 1 – PGS.TS. Phan Trung Kiên

  "Bài giảng Kiểm toán - Bài 1: Kiểm toán tài chính trong nền kinh tế" trình bày bản chất của kiểm toán tài chính và vai trò của kiểm toán tài chính trong nền kinh tế; công ty kiểm toán độc lập; a kế toán với kiểm toán báo cáo tài chính ảnh hưởng tới thực hiện kiểm toán; cơ cấu tổ chức kiểm toán độc lập và trách nhiệm của các kiểm toán viên...

   24 p dainam 26/01/2021 93 12

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 2 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 2 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 2: Phân loại chi phí cung cấp cung cấp các kiến thức giúp người học có thể giải thích được định nghĩa chi phí và đối tượng tính giá thành, phân loại được chi phí theo các tiêu thức khác nhau như yếu tố chi phí, theo cách ứng xử của chi phí; theo đối tượng tính giá thành; và theo thời kỳ xác định kết quả kinh...

   20 p dainam 25/03/2018 235 12

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 1 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 1 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 1 trình bày các kiến thức liên quan đến hệ thống thông tin kế toán hướng tích hợp. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Trình bày các quy trình kinh doanh cơ bản, giải thích sự cần thiết của việc tích hợp hệ thống thông tin, phân cấp mức độ tác động của công nghệ thông tin đến HTTTKT, giải...

   49 p dainam 01/01/2016 274 12

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - ĐH Mở

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - ĐH Mở

  Mục tiêu chính của bài giảng Kế toán tài chính Chương 7 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là: Trình bày những vấn đề cơ bản liên quan đến doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh, bao gồm khái niệm, ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong việc xử lý...

   38 p dainam 28/02/2018 254 12

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - ĐH Công nghệ Vạn Xuân

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - ĐH Công nghệ Vạn Xuân

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán" trình bày các nội dung sau: bản chất của hạch toán kế toán, đối tượng nghiên cứu của kế toán, phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp tính giá, phương pháp đối ứng tài khoản, hệ thống tài khoản kê toán, phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu, sổ sách kế toán.

   86 p dainam 04/12/2014 241 12

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 6 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 6 trình bày về kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng. Sau khi học xong chương này người học có thể: Giải thích được các khái niệm dự phòng phải trả, nợ tiềm tàng; áp dụng được các điều kiện ghi nhận và đánh giá dự phòng nợ phải trả; hiểu được cách thức trình bày các khoản dự phòng phải trả cũng như nợ tiềm tàng trên...

   14 p dainam 01/01/2016 209 12

 • Bài giảng Kiểm soát nội bộ: Chương 5 - Trần Thị Giang Tân

  Bài giảng Kiểm soát nội bộ: Chương 5 - Trần Thị Giang Tân

  Bài giảng "Kiểm soát nội bộ - Chương 5: Kiểm soát chu trình bán hàng – thu tiền" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm của chu trình, gian lận, sai sót; các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với chu trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền; một số kỹ thuật gian lận thường gặp trong chu trình và biện pháp kiểm soát.

   16 p dainam 27/08/2019 237 12

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất

  "Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất" với các nội dung những vấn đề chung về chi phí, giá thành; kế toán tập hợp chi phí theo phương pháp kê khai thường xuyên; phân bổ và tổng hợp chi phí; đánh giá sản phẩm dở dang; các phương pháp tính giá thành; kế toán thiệt hại trong sản...

   49 p dainam 27/10/2020 127 12

 • Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 7 - Vũ Quốc Vững

  Bài giảng Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 7 - Vũ Quốc Vững

  Bài giảng chương 7 trang bị cho người học những hiểu biết về kế toán các khoản chi. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Nhiệm vụ kế toán các khoản chi, kế toán chi hoạt động, kế toán chi dự án. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   13 p dainam 21/01/2016 221 12

Hướng dẫn khai thác thư viện số