• Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Nguyễn Thị Thu Hằng

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Nguyễn Thị Thu Hằng

  Mục tiêu của bài giảng Chương 1 nhằm giúp các bạn nắm được kế toán là một môn khoa học, kế toán có đối tượng nghiên cứu riêng, kế toán có phương pháp nghiên cứu riêng, các nguyên tắc kế toán cơ bản.

   48 p dainam 28/02/2018 309 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 2 trình bày các nội dung về kế toán bất động sản đầu tư. Sau khi học xong chương này sinh viên có thể: Giải thích bản chất của bất động sản đầu tư và phân biệt với các tài sản khác như bất động sản hàng hóa và bất động sản chủ sở hữu sử dụng, giải thích được nguyên tắc ghi nhận và đánh giá bất động sản đầu tư, xử lý...

   18 p dainam 01/01/2016 322 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 (phần 1) - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 (phần 1) - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng chương 3 trang bị cho người học những kiến thức về kiểm soát hệ thống thông tin kế toán. Trong phần 1 sau đây sẽ giúp người học trình bày khái niệm kiểm soát trong tổ chức và giải thích cấu trúc hệ thống kiểm soát nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p dainam 01/01/2016 253 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - Nguyễn Thị Thu Hằng

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - Nguyễn Thị Thu Hằng

  Mục tiêu của bài học giúp các bạn hiểu được kết cấu chung của một tài khoản kế toán và kết cấu của các TKKT chủ yếu, thực hiện được các định khoản kế toán và chỉ ra được các quan hệ đối ứng, phân biệt được kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, nắm được cơ bản hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam, nhớ được...

   34 p dainam 28/02/2018 215 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 (phần 2) - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 (phần 2) - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng chương 3 (phần 2) trình bày đặc điểm môi trường tin học ảnh hưởng tới kiểm soát nội bộ, khung kiểm soát COBIT, các hoạt động kiểm soát trong môi trường máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   17 p dainam 01/01/2016 227 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Hoàng Huy Cường

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể giải thích được sự khác nhau về nguồn vốn hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, nắm được các yếu tố cấu thành nên vốn chủ sở hữu và phạm vi sử dụng nguồn vốn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p dainam 22/08/2018 216 1

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 2 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 2 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 2: Phân loại chi phí cung cấp cung cấp các kiến thức giúp người học có thể giải thích được định nghĩa chi phí và đối tượng tính giá thành, phân loại được chi phí theo các tiêu thức khác nhau như yếu tố chi phí, theo cách ứng xử của chi phí; theo đối tượng tính giá thành; và theo thời kỳ xác định kết quả kinh...

   20 p dainam 25/03/2018 234 1

 • Bài giảng Thuế thu nhập trong doanh nghiệp

  Bài giảng Thuế thu nhập trong doanh nghiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thuế thu nhập doanh nghiệp, tình hình tiêu thụ hàng hóa, chi phí quản lý doanh nghiệp, tính VAT và thuế TNDN,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   11 p dainam 24/07/2019 204 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 4 - ThS. Trần Tuyết Thanh

  Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức về kế toán đầu tư tài chính. Mục tiêu của chương này gồm: Trình bày cách phân loại các khoản đầu tư tài chính và giải thích sự khác biệt, trình bày các nguyên tắc ghi nhận, đánh giá các khoản đầu tư tài chính, phân tích và xử lý các giao dịch liên quan đến đầu tư tài chính trên hệ thống tài...

   25 p dainam 01/01/2016 215 1

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu gồm có 6 chương được trình bày như sau: Tổng quan về thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu, các phương tiện thanh toán quốc tế, các điều kiện thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế, tín dụng xuất nhập khẩu, bảo lãnh Xuất Nhập Khẩu,...

   97 p dainam 28/02/2018 727 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 1 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 1 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 1 trình bày các kiến thức liên quan đến hệ thống thông tin kế toán hướng tích hợp. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Trình bày các quy trình kinh doanh cơ bản, giải thích sự cần thiết của việc tích hợp hệ thống thông tin, phân cấp mức độ tác động của công nghệ thông tin đến HTTTKT, giải...

   49 p dainam 01/01/2016 273 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 2 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 2 - ThS. Vũ Quốc Thông

  Chương 2 trang bị cho người học những hiểu biết về tài liệu hóa hệ thống thông tin kế toán. Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể giải thích được tầm quan trọng của tài liệu hóa hệ thống, biết cách ứng dụng các công cụ tài liệu hóa hệ thống để mô tả hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p dainam 01/01/2016 230 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số