• Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 4 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 4 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán chi phí sản xuất và dịch vụ, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ, kế toán doanh thu của hoạt động kinh doanh dịch vụ.

   17 p dainam 28/06/2018 331 14

 • Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 12 - ThS. Thiều Kim Cường

  Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 12 - ThS. Thiều Kim Cường

  "Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất - Bài 12: Kế toán xác định và phân phối kết quả kinh doanh" tìm hiểu các yếu tố cấu thành kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; xác định được phương pháp kế toán để tập hợp và xác định kết quả kinh doanh; nhận biết được phương pháp và quy trình để phân phối lợi nhuận.

   28 p dainam 26/12/2020 170 14

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 6: Hệ thống thông tin kế toán chu trình bán hàng

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 6: Hệ thống thông tin kế toán chu trình bán hàng

  'Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 6: Hệ thống thông tin kế toán chu trình bán hàng' giới thiệu hệ thống thông tin kế toán chu trình bán hàng; quy trình thông tin của chu trình bán hàng, các rủi ro tiềm tàng và phương pháp kiểm soát thông tin thuộc chu trình.

   24 p dainam 27/05/2021 144 14

 • Bài giảng Kế toán thuế trong doanh nghiệp: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán thuế trong doanh nghiệp: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Chương này giúp các bạn nắm được những nội dung như sau: Khái niệm, bản chất và vai trò của thuế, các loại thuế theo các tiêu thức phân loại khác nhau,...

   25 p dainam 26/11/2018 384 14

 • Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 3 - TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

  Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 3 - TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

  Chương 3: Hình thức kế toán - Nhật ký sổ cái trong Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về chương Nhật ký sổ cái bao gồm khái niệm và đặc trưng trên nhật ký sổ cái. Bên cạnh đó, bài giảng còn giới thiệu các loại sổ, kết cấu sổ và mối quan hệ giữa các loại sổ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p dainam 22/08/2018 250 14

 • Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 2 - TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

  Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 2 - TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

  Chương 2: Hình thức kế toán - Sổ nhật ký chung trong Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán trình bày khái quát vấn đề chung về sổ nhật ký chung bao gồm khái niệm và các hình thức kế toán. Ngoài ra, bài giảng còn cung cấp đến người học hình thức kế toán sổ nhật ký chung như các loại sổ, kết cấu sổ và mối quan hệ giữa các loại sổ nhật...

   33 p dainam 22/08/2018 297 14

 • Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 3 - Trần Thị Huyên

  Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 3 - Trần Thị Huyên

  Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về hàng tồn kho; Chứng từ kế toán sử dụng; Trình tự lập và luân chuyển chứng từ kế toán; Phương pháp hạch toán; Sổ sách kế toán áp dụng; Đối chiếu số liệu cuối kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p dainam 26/04/2021 139 13

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 2): Chương 7 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 2): Chương 7 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Chương 7: Tổng hợp, kết luận và lập báo cáo. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tổng hợp kết quả kiểm toán; phân tích tổng thể báo cáo tài chính lần cuối; xem xét các vấn đề cần giải quyết trước khi phát hành BCKT; thư giải trình của BGĐ, HĐQT; soát xét phê duyệt và phát hành báo cáo.

   18 p dainam 28/09/2021 138 13

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán nâng cao: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thanh Tùng

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán nâng cao: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thanh Tùng

  Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán nâng cao - Chương 3: Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống kiểm soát nội bộ, đặc điểm môi trường kiểm soát hệ thống thông tin kế toán, kiểm soát hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p dainam 27/08/2019 241 13

 • Bài giảng Kế toán công ty: Bài 3 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  Bài giảng Kế toán công ty: Bài 3 - ThS. Nguyễn Minh Phương

  "Bài giảng Kế toán công ty - Bài 3: Kế toán biến động vốn góp trong các công ty" chỉ ra được các trường hợp biến động vốn góp trong 1 loại hình công ty cụ thể là công ty TNHH; công ty cổ phần; công ty hợp danh; kế toán tăng, giảm vốn trong công ty cổ phần; tài khoản sử dụng; phương pháp hạch toán.

   34 p dainam 26/01/2021 154 13

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán (2012) - Chương 2: Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán (2012) - Chương 2: Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  Chương 2 Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giúp sinh viên biết làm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   7 p dainam 01/01/2016 86 13

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 1 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 1 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng giúp người học có thể giải thích được khái niệm kế toán chi phí và thông tin của kế toán chi phí cung cấp; trình bày vai trò của kế toán chi phí trong quá trình quản trị doanh nghiệp; giải thích ý nghĩa của thông tin kế toán chi phí; trình bày các hệ thống kế toán chi phí trong các quy trình sản xuất của một doanh nghiệp. Mời các bạn cùng...

   20 p dainam 25/03/2018 405 13

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dainam