• Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

  "Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" với những kiến thức về khái niệm, đặc điểm tài sản cố định; phân loại,tính giá tài sản cố định; kế toán tài sản cố định hữu hình; kế toán tài sản cố định vô hình; kế toán sửa chữa tài sản cố định; kế toán thuê tài sản.

   48 p dainam 27/10/2020 121 14

 • Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 5 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 5: Kế toán các giao dịch ngoại tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán các giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán nhập khẩu, kế toán xuất khẩu, kế toán hàng hóa kho bảo thuế, trình bày thông tin trên BCTC.

   17 p dainam 28/06/2018 304 14

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 6: Hệ thống thông tin kế toán chu trình bán hàng

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 6: Hệ thống thông tin kế toán chu trình bán hàng

  'Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 6: Hệ thống thông tin kế toán chu trình bán hàng' giới thiệu hệ thống thông tin kế toán chu trình bán hàng; quy trình thông tin của chu trình bán hàng, các rủi ro tiềm tàng và phương pháp kiểm soát thông tin thuộc chu trình.

   24 p dainam 27/05/2021 79 14

 • Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 4 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng môn Kế toán tài chính 2: Chương 4 - ThS. Dương Thị Ngọc Bích

  Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 4: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán chi phí sản xuất và dịch vụ, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ, kế toán doanh thu của hoạt động kinh doanh dịch vụ.

   17 p dainam 28/06/2018 256 14

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - TS. Trần Thị Kim Anh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 Tài khoản và sổ kế toán do TS. Trần Thị Kim Anh biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm và kết cấu của, tài khoản kế toán, ghi chép các nghiệp vụ vào TK kế toán, các quan hệ đối ứng chủ yếu, hệ thống TK kế toán chủ yếu.

   68 p dainam 22/08/2018 273 13

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 2): Chương 6 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 2): Chương 6 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Chương 6: Báo cáo chi tiết - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Kiểm toán doanh thu, kiểm toán giá vốn hàng bán, kiểm toán chi phí bán hàng, kiểm toán chi phí quản lý doanh nghiệp, kiểm toán doanh thu và chi phí tài chính, kiểm toán thu nhập và chi phí khác, kiểm toán lãi trên cổ phiếu.

   26 p dainam 28/09/2021 67 13

 • Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 10 - PGS.TS. Trần Văn Thuận

  Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 10 - PGS.TS. Trần Văn Thuận

  "Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất - Bài 10: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm" giúp người học nhận biết được khái niệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm; mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; phân loại được chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm và hiệu, sử dụng được các phương pháp tập hợp chi...

   48 p dainam 26/12/2020 99 13

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 2): Chương 7 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 2): Chương 7 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Chương 7: Tổng hợp, kết luận và lập báo cáo. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tổng hợp kết quả kiểm toán; phân tích tổng thể báo cáo tài chính lần cuối; xem xét các vấn đề cần giải quyết trước khi phát hành BCKT; thư giải trình của BGĐ, HĐQT; soát xét phê duyệt và phát hành báo cáo.

   18 p dainam 28/09/2021 67 13

 • Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 3 - Trần Thị Huyên

  Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 3 - Trần Thị Huyên

  Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về hàng tồn kho; Chứng từ kế toán sử dụng; Trình tự lập và luân chuyển chứng từ kế toán; Phương pháp hạch toán; Sổ sách kế toán áp dụng; Đối chiếu số liệu cuối kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p dainam 26/04/2021 86 13

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 1 - TS. Phạm Đức Cường

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 1 - TS. Phạm Đức Cường

  "Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán" được biên soạn với mục tiêu cung cấp các kiến thức về khái niệm về hệ thống và hệ thống thông tin quản lý; khái niệm và vai trò của hệ thống thông tin kế toán; các yếu tố cấu thành hệ thống thông tin kế toán; các mức độ ứng dụng công nghệ thông tin...

   36 p dainam 26/12/2020 118 13

 • Bài giảng Thuế thu nhập trong doanh nghiệp

  Bài giảng Thuế thu nhập trong doanh nghiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thuế thu nhập doanh nghiệp, tình hình tiêu thụ hàng hóa, chi phí quản lý doanh nghiệp, tính VAT và thuế TNDN,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   11 p dainam 24/07/2019 206 13

 • Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 1 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 1 - Hoàng Huy Cường (2016)

  Bài giảng giúp người học có thể giải thích được khái niệm kế toán chi phí và thông tin của kế toán chi phí cung cấp; trình bày vai trò của kế toán chi phí trong quá trình quản trị doanh nghiệp; giải thích ý nghĩa của thông tin kế toán chi phí; trình bày các hệ thống kế toán chi phí trong các quy trình sản xuất của một doanh nghiệp. Mời các bạn cùng...

   20 p dainam 25/03/2018 314 13

Hướng dẫn khai thác thư viện số