• Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 2: Tổ chức bộ máy kế toán, chính sách kế toán và kiểm tra kế toán

  Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 2: Tổ chức bộ máy kế toán, chính sách kế toán và kiểm tra kế toán

  Bài giảng Tổ chức công tác kế toán - Chương 2: Tổ chức bộ máy kế toán, chính sách kế toán và kiểm tra kế toán. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổ chức bộ máy kế toán; người làm kế toán; tổ chức lựa chọn chính sách kế toán; tổ chức kiểm tra kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p dainam 23/09/2022 91 15

 • Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 12 - ThS. Thiều Kim Cường

  Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất: Bài 12 - ThS. Thiều Kim Cường

  "Bài giảng Kế toán chi phí sản xuất - Bài 12: Kế toán xác định và phân phối kết quả kinh doanh" tìm hiểu các yếu tố cấu thành kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp; xác định được phương pháp kế toán để tập hợp và xác định kết quả kinh doanh; nhận biết được phương pháp và quy trình để phân phối lợi nhuận.

   28 p dainam 26/12/2020 161 14

 • Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 2 - Trần Thị Huyên

  Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 2 - Trần Thị Huyên

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chứng từ kế toán sử dụng; Trình tự lập và luân chuyển chứng từ; Phương pháp hạch toán; Sổ sách kế toán; Đối chiếu số liệu cuối kỳ;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p dainam 26/04/2021 132 14

 • Bài giảng Kế toán nhà nước - Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền

  Bài giảng Kế toán nhà nước - Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền

  Chương 2 Kế toán vốn bằng tiền thuộc bài giảng Kế toán nhà nước trình bày nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền, các nội dung của kế toán vốn bằng tiền,... Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   10 p dainam 01/01/2016 366 14

 • Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 3 - TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

  Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 3 - TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

  Chương 3: Hình thức kế toán - Nhật ký sổ cái trong Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về chương Nhật ký sổ cái bao gồm khái niệm và đặc trưng trên nhật ký sổ cái. Bên cạnh đó, bài giảng còn giới thiệu các loại sổ, kết cấu sổ và mối quan hệ giữa các loại sổ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p dainam 22/08/2018 245 14

 • Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 2 - TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

  Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán: Chương 2 - TS. Đỗ Thị Tuyết Lan

  Chương 2: Hình thức kế toán - Sổ nhật ký chung trong Bài giảng Thực hành thiết kế sổ kế toán trình bày khái quát vấn đề chung về sổ nhật ký chung bao gồm khái niệm và các hình thức kế toán. Ngoài ra, bài giảng còn cung cấp đến người học hình thức kế toán sổ nhật ký chung như các loại sổ, kết cấu sổ và mối quan hệ giữa các loại sổ nhật...

   33 p dainam 22/08/2018 287 14

 • Bài giảng Kế toán thuế trong doanh nghiệp: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán thuế trong doanh nghiệp: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Chương này giúp các bạn nắm được những nội dung như sau: Khái niệm, bản chất và vai trò của thuế, các loại thuế theo các tiêu thức phân loại khác nhau,...

   25 p dainam 26/11/2018 374 14

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 3 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 3 - ThS. Lương Huỳnh Anh Thư

  Mục tiêu của chương 3 Kế toán nghiệp vụ tiền mặt giúp các bạn Hiểu được quy trình nghiệp vụ kế toán chủ yếu liên quan đến thu, chi tiền mặt tại Ngân hàng; Hiểu được quy trình nghiệp vụ xử lý thừa, thiếu tiền mặt tại Ngân hàng; Ứng dụng các phương pháp kế toán liên quan quy trình nghiệp vụ kế toán tiền mặt tại Ngân hàng

   21 p dainam 26/04/2021 137 14

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 2 - ThS. Đặng Thị Thúy Hằng

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Bài 2 - ThS. Đặng Thị Thúy Hằng

  "Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Bài 2: Kế toán các khoản đầu tư và dự phòng" cung cấp các kiến thức bao gồm kế toán các khoản đầu tư; kế toán các khoản dự phòng. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   57 p dainam 28/09/2021 122 14

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng - ThS. Nguyễn Thị Diễm Hiền

  Bài giảng Kế toán ngân hàng - ThS. Nguyễn Thị Diễm Hiền

  Bài giảng Kế toán ngân hàng do ThS. Nguyễn Thị Diễm Hiền biên soạn nhằm giúp các bạn hệ thống được kiến thức tổng quan về kế toán ngân hàng; kế toán nghiệp vụ tiền mặt; kế toán nghiệp vụ huy động vốn; kế toán nghiệp vụ cho vay; kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng;... Mời các bạn tham khảo bài giảng để nâng cao kiến thức...

   215 p dainam 24/10/2017 327 14

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán nâng cao: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thanh Tùng

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán nâng cao: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thanh Tùng

  Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán nâng cao - Chương 2: Công cụ kỹ thuật mô tả hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức về sơ đồ dòng dữ liệu, lưu đồ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p dainam 27/08/2019 264 14

 • Bài giảng Kế toán thuế và lập báo cáo thuế - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng Kế toán thuế và lập báo cáo thuế - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng Kế toán thuế và lập báo cáo thuế cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về kế toán và thuế, kế toán thuế giá trị gia tăng, kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán thuế thu nhập cá nhân, kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt, kế toán thuế nhập khẩu - xuất khẩu.

   112 p dainam 25/03/2018 288 14

Hướng dẫn khai thác thư viện số