• Xây dựng tiêu chí kiểm toán hoạt động chính sách miễn, giảm học phí

  Xây dựng tiêu chí kiểm toán hoạt động chính sách miễn, giảm học phí

  Bằng các phương pháp điều tra khảo sát, phỏng vấn, phân tích số liệu, tác giả muốn nghiên cứu thực trạng và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán chính sách miễn giảm học phí, từ đó làm cơ sở thống nhất chung trong hoạt động kiểm toán chính sách này.

   8 p dainam 31/01/2020 170 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - ĐH Mở

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - ĐH Mở

  Mục tiêu chính của bài giảng Kế toán tài chính Chương 7 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là: Trình bày những vấn đề cơ bản liên quan đến doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh, bao gồm khái niệm, ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong việc xử lý...

   38 p dainam 28/02/2018 244 1

 • Độ nhạy cảm tỷ giá và tỷ suất sinh lợi chứng khoán

  Độ nhạy cảm tỷ giá và tỷ suất sinh lợi chứng khoán

  Bài viết này nghiên cứu ảnh hưởng của biến động tỷ giá đến tỷ suất sinh lợi (TSSL) chứng khoán ở thị trường Việt Nam trong giai đoạn 2009-2014. Bằng việc sử dụng tỷ giá hối đoái thực để xem xét tác động của lạm phát đến sức mua của đồng Việt Nam, bài viết đã tìm thấy được bằng chứng về sự tồn tại của độ nhạy cảm tỷ giá...

   6 p dainam 30/06/2019 83 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép (tt)

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép (tt)

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Tài khoản kế toán (khái niệm, nội dung và kết cấu, phân loại tài khoản,…), ghi sổ kép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p dainam 01/01/2016 246 1

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 6 - Phạm Minh Vương

  Bài giảng Kiểm toán 1: Chương 6 - Phạm Minh Vương

  Bài giảng "Kiểm toán 1 - Chương 6: Hoàn thành kiểm toán" cung cấp các kiến thức nhằm giúp người học có thể nắm được các bước chuẩn bị hoàn thành công việc kiểm toán; giải thích được nội dung báo cáo kiểm toán và các ý kiến của kiểm toán viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p dainam 28/06/2018 196 1

 • Kiểm soát ngân sách nhà nước trong chu kỳ ngân sách - kinh nghiệm của các nước thuộc EUROSAI

  Kiểm soát ngân sách nhà nước trong chu kỳ ngân sách - kinh nghiệm của các nước thuộc EUROSAI

  Một trong số các nhiệm vụ quan trọng của các Cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) là kiểm toán ngân sách nhà nước trước, trong và sau khi chấp hành ngân sách. Để làm rõ hơn về vấn đề này, một nhóm công tác thuộc EUROSAI đã tiến hành nghiên cứu đề tài “Kiểm soát ngân sách nhà nước trong và sau khi chấp hành ngân sách”, là một phần của chủ đề Đại...

   6 p dainam 27/11/2019 98 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Chương 5 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh thuộc bài giảng Kế toán tài chính. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: kế toán các khoản thu nhập và doanh thu, kế toán các khoản chi phí, kế toán xác định kết quả kinh doanh.

   27 p dainam 04/12/2014 239 1

 • Giáo trình Kế toán quản trị (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Giáo trình Kế toán quản trị (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Phần 1 giáo trình trình bày những vấn đề chung về kế toán quản trị, kế toán quản trị chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận, dự toán sản xuất kinh doanh qua nội dung 4 chương đầu tài liệu.

   80 p dainam 22/11/2015 223 1

 • Tự chủ tài chính, hội tụ kế toán quốc tế và yêu cầu cải tiến chất lượng thông tin trên hệ thống báo cáo tài chính - ứng dụng cho các trường trung học chuyên nghiệp công lập Việt Nam

  Tự chủ tài chính, hội tụ kế toán quốc tế và yêu cầu cải tiến chất lượng thông tin trên hệ thống báo cáo tài chính - ứng dụng cho các trường trung học chuyên nghiệp công lập Việt Nam

  Báo cáo tài chính tuy ở giai đoạn cuối cùng của của quy trình công tác kế toán nhưng lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng, ảnh hưởng mang tính quyết định đến toàn bộ công tác kế toán. Bởi lẽ “giá trị” tất cả công việc nhận biết - đo lường - tính toán - ghi chép và tổng hợp thông tin kế toán tùy thuộc vào “giá trị” của thông tin mà kế toán...

   6 p dainam 31/01/2020 100 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - ĐH Mở

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - ĐH Mở

  Mục tiêu chính của bài giảng Kế toán tài chính Chương 2 Kế toán tiền và nợ phải thu là: Trình bày khái niệm, ghi nhận, đánh giá, trình bày trên BCTC liên quan đến tiền và các khoản phải thu, xử lý trên hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về tiền và khoản phải thu,...

   24 p dainam 28/02/2018 232 1

 • Bài giảng Thuế thu nhập trong doanh nghiệp

  Bài giảng Thuế thu nhập trong doanh nghiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thuế thu nhập doanh nghiệp, tình hình tiêu thụ hàng hóa, chi phí quản lý doanh nghiệp, tính VAT và thuế TNDN,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   11 p dainam 24/07/2019 195 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 2: Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p dainam 01/01/2016 262 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số