• Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 4: Môí quan hệ chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 4: Môí quan hệ chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy được tốt hơn. Mời các bạn tham khảo Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 4: Môí quan hệ chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận trình bày về khái niệm cơ bản về mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận, một số ứng dụng mối quan hệ chi phí - khối...

   21 p dainam 30/04/2015 243 15

 • Tiểu luận: Phần mềm kế toán EFFECT

  Tiểu luận: Phần mềm kế toán EFFECT

    Nội dung bài tiểu luận giới thiệu chung về phần mềm EFFECT, hướng dẫn cài đặt phần mềm Effect Standard, dữ liệu và nhập liệu, phần hành nhập số dư đầu kì, quy mô sử dụng phần mềm EFFECT tại doanh nghiệp. 

   56 p dainam 29/06/2015 368 15

 • Giáo trình Kế toán thuế và báo cáo thuế: Phần 1

  Giáo trình Kế toán thuế và báo cáo thuế: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kế toán thuế và báo cáo thuế" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về thuế và kế toán thuế, kế toán thuế và giá trị gia tăng, kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt, kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán thuế thu nhập cá nhân, kế toán thuế tài nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   455 p dainam 24/10/2017 302 15

 • Ghi nhận giá trị các nguồn lực tri thức trong cơ cấu tài sản vô hình định hướng vận dụng tại Việt Nam

  Ghi nhận giá trị các nguồn lực tri thức trong cơ cấu tài sản vô hình định hướng vận dụng tại Việt Nam

  Trên cơ sở nghiên cứu về nội dung, yêu cầu quản lý các nguồn lực tri thức và phương pháp hạch toán, bài viết này đưa ra những nguyên tắc cơ bản định hướng cho việc xây dựng hoạt động kế toán các tài sản vô hình nhằm khai thác tốt hơn các nguồn lực tri thức của doanh nghiệp.

   8 p dainam 27/11/2019 197 15

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 1 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Bài 1 - ThS. Đoàn Thị Trúc Quỳnh

  'Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Bài 1: Kế toán tài sản cố định' thông tin đến người học các kiến thức bản chất tài sản cố định và nhiệm vụ kế toán; phân loại tài sản cố định; tính giá tài sản cố định; kế toán tình hình biến động tài sản cố định.

   30 p dainam 27/05/2021 100 15

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Nguyễn Thị Thu Hằng

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Nguyễn Thị Thu Hằng

  Mục tiêu của bài giảng Chương 1 nhằm giúp các bạn nắm được kế toán là một môn khoa học, kế toán có đối tượng nghiên cứu riêng, kế toán có phương pháp nghiên cứu riêng, các nguyên tắc kế toán cơ bản.

   48 p dainam 28/02/2018 312 15

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu gồm có 6 chương được trình bày như sau: Tổng quan về thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu, các phương tiện thanh toán quốc tế, các điều kiện thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế, tín dụng xuất nhập khẩu, bảo lãnh Xuất Nhập Khẩu,...

   97 p dainam 28/02/2018 729 15

 • Giáo trình lý thuyết thống kê - Nguyễn Hoàng Oanh

  Giáo trình lý thuyết thống kê - Nguyễn Hoàng Oanh

  Giáo trình lý thuyết thống kê do Nguyễn Hoàng Oanh (chủ biên) và Nguyễn Văn Thạch biên soạn được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập cho học sinh bậc THCN, ngành kinh tế. Giáo trình cũng có thể làm tài liệu tham khảo bổ ích cho cán bộ quản lý ở các cơ quan, doanh nghiệp và cho những ai quan tâm đến lĩnh vực này. Mời bạn đọc tham khảo.

   70 p dainam 10/10/2014 269 15

 • Bài giảng Kế toán nhà nước - Chương 3: Kế toán vật liệu, dụng cụ

  Bài giảng Kế toán nhà nước - Chương 3: Kế toán vật liệu, dụng cụ

  Chương 3 Kế toán vật liệu, dụng cụ trình bày các nội dung: Phân loại và đánh giá vật liệu, dụng cụ; kế toán nhập xuất kho vật liệu, dụng cụ; phương pháp kế toán sản phẩm, hàng hoá; kế toán giá trị vật liệu, dụng cụ tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p dainam 01/01/2016 214 15

 • Bài giảng Chương 5: Kế toán bất động sản đầu tư - Trần Thị Phương Thanh

  Bài giảng Chương 5: Kế toán bất động sản đầu tư - Trần Thị Phương Thanh

  Nội dung chính của bài giảng chương 5 là: Khái niệm và phân loại, điều kiện ghi nhận, xác định giá trị ban đầu, chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu, xác định giá trị sau khi ghi nhận ban đầu, chuyển đổi mục đích sử dụng, bán hay thanh lý bất động sản đầu tư.

   20 p dainam 22/08/2018 205 15

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - ĐH Mở

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - ĐH Mở

  Mục tiêu chính của bài giảng Kế toán tài chính Chương 5 Kế toán nợ phải trả là: Giải thích được những yêu cầu cơ bản của kế toán liên quan đến nợ phải trả bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả.

   22 p dainam 28/02/2018 222 15

 • Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 7 - Lý Thu Ngọc

  Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 7 - Lý Thu Ngọc

  Bài giảng "Kế toán quản trị - Chương 7: Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định" trình bày các nội dung: Thông tin thích hợp, ứng dụng thông tin thích hợp cho việc ra quyết định, ra quyết định trong trường hợp có điều kiện hạn chế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p dainam 25/03/2018 226 15

Hướng dẫn khai thác thư viện số