• Giáo trình Nguyên lý kế toán (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý kế toán (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý kế toán được biên soạn đề cập đến tất cả những vấn đề cơ bản thuộc nguyên lý kế toán làm cơ sở cho sinh viên ngành kế toán nói riêng và sinh viên khối ngành kinh tế nói chung đi sâu nghiên cứu học tập các môn học tiếp theo. Phần 1 sau đây gồm nội dung 4 chương đầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   72 p dainam 22/11/2015 243 2

 • Giáo trình Kế toán tài chính 1 (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Giáo trình Kế toán tài chính 1 (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 giáo trình sau đây. Cuốn sách đã kết hợp chặt chẽ giữa lý luận về hạch toán kế toán các phần hành kế toán chủ yếu và thực tiễn áp dụng kế toán tài chính thông qua hệ thống ví dụ minh họa và bài tập vận dụng.

   99 p dainam 22/11/2015 263 1

 • Giáo trình Kiểm toán căn bản (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Giáo trình Kiểm toán căn bản (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Cuốn giáo trình được biên soạn gồm 5 chương: Chương I - Tổng quan chung về kiểm toán, chương II - Phân loại kiểm toán, chương III - Một số khái niệm sử dụng trong kiểm toán, chương IV - Các phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán, chương V - Kiểm toán viên và hiệp hội kiểm toán viên. Cùng với phần lý luận ở mỗi chương đều có phần...

   33 p dainam 22/11/2015 332 1

 • Giáo trình Kiểm toán căn bản (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Giáo trình Kiểm toán căn bản (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Nội dung của cuốn giáo trình tập trung làm rõ bản chất, phương pháp kỹ thuật và các loại hình kiểm toán. Qua đó người đọc có thể trả lời được những câu hỏi mà nhiều người băn khoăn, thắc mắc như kiểm toán khác kế toán ở điểm nào, kiểm toán có phải phát hiện toàn bộ các sai phạm ở đơn vị được hoặc bị kiểm toán hay không, kiểm...

   66 p dainam 22/11/2015 769 1

 • Giáo trình Kế toán tài chính II (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Giáo trình Kế toán tài chính II (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Nội dung của giáo trình "Kế toán tài chính II" có bốn chương, bao gồm các phần hành kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; phần hành kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh; phần hành kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu; cuối cùng là phần hành kế toán tổng hợp lập báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo giáo...

   107 p dainam 22/11/2015 223 1

 • Giáo trình Kế toán tài chính II (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Giáo trình Kế toán tài chính II (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình gồm nội dung chương 3 trở đi. Nội dung giáo trình trình bày các phần hành kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; phần hành kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh; phần hành kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu; cuối cùng là phần hành kế toán tổng hợp lập báo cáo tài chính. Mời...

   86 p dainam 22/11/2015 249 1

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý kế toán (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Phần 2 giáo trình sau đây với nội dung chương 5 trở đi. Mỗi chương được kết cấu thành các phần sau: Giới thiệu các tiêu đề chính, trình bày mục tiêu chung của chương và mục tiêu cụ thể của từng nội dung trong chương, trình bày phần lý thuyết, câu hỏi và bài tập vận dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p dainam 22/11/2015 233 1

 • Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Phần 1 giáo trình Tổ chức hạch toán kế toán (Giáo trình đào tạo từ xa) trình bày nội dung các chương: Những vấn đề lý luận của tổ chức hạch toán kế toán, tổ chức hạch toán ban đầu, tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán, tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán.

   66 p dainam 22/11/2015 242 1

 • Giáo trình Hệ thống kiểm soát nội bộ: Phần 1

  Giáo trình Hệ thống kiểm soát nội bộ: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Hệ thống kiểm soát nội bộ gồm nội dung chương I - Tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ, chương II - Kiểm soát nội bộ đối với các nghiệp vụ chủ yếu của doanh nghiệp. Cùng với phần lý luận ở mỗi chương đều có phần bài tập và câu hỏi do chính tác giả của chương biên soạn.

   48 p dainam 22/11/2015 279 1

 • Giáo trình Hệ thống kiểm soát nội bộ: Phần 2

  Giáo trình Hệ thống kiểm soát nội bộ: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Hệ thống kiểm soát nội bộ gồm nội dung chương III - Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp, chương IV - Trình tự nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của kiểm toán viên. Hi vọng cuốn giáo trình sẽ cung cấp nhiều kiến thức bổ ích cho sinh viên không chỉ ngành kế toán mà còn cả các sinh viên ngành quản trị kinh...

   23 p dainam 22/11/2015 279 1

 • Giáo trình Kế toán quản trị (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Giáo trình Kế toán quản trị (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Phần 1 giáo trình trình bày những vấn đề chung về kế toán quản trị, kế toán quản trị chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận, dự toán sản xuất kinh doanh qua nội dung 4 chương đầu tài liệu.

   80 p dainam 22/11/2015 223 1

 • Giáo trình Kế toán quản trị (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Giáo trình Kế toán quản trị (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Phần 2 giáo trình gồm nội dung các chương: Định giá bán sản phẩm tại doanh nghiệp, đánh giá trách nhiệm quản lí và phân tích báo cáo bộ phận, hệ thống quyết định trong kế toán quản trị. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   71 p dainam 22/11/2015 230 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số