• Ebook Advanced accounting (11th edition): Part 1

  Ebook Advanced accounting (11th edition): Part 1

  Ebook Advanced accounting (11th edition): Part 1 presents the following chapters: Chapter 1 business combinations; chapter 2 stock investments - investor accounting and reporting; chapter 3 an introduction to consolidated financial statements; chapter 4 consolidation techniques and procedures; chapter 5 intercompany profit transactions – inventories; chapter 6 intercompany profit transactions - plant assets; chapter 7 intercompany profit...

   454 p dainam 21/05/2023 16 0

 • Ebook Advanced accounting (11th edition): Part 2

  Ebook Advanced accounting (11th edition): Part 2

  Ebook Advanced accounting (11th edition): Part 2 presents the following chapters: Chapter 13 accounting for derivatives and hedging activities; chapter 14 foreign currency financial statements; chapter 15 segment and interim financial reporting; chapter 16 partnerships - formation, operations, and changes in ownership interests; chapter 17 partnership liquidation; chapter 18 corporate liquidations and reorganizations; chapter 19 an...

   385 p dainam 21/05/2023 17 0

 • Ebook Information technology auditing and assurance (Third edition): Part 2

  Ebook Information technology auditing and assurance (Third edition): Part 2

  Ebook Information technology auditing and assurance (Third edition): Part 2 include of the following content: Chapter 7: Computer-assisted audit tools and techniques; Chapter 8: Data structures and CAATTs for data extraction; Chapter 9: Auditing the revenue cycle; Chapter 10: Auditing the expenditure cycle; Chapter 11: Enterprise resource planning systems; Chapter 12: Business ethics, fraud, and fraud detection.

   353 p dainam 26/03/2023 21 0

 • Ebook Information technology auditing and assurance (Third edition): Part 1

  Ebook Information technology auditing and assurance (Third edition): Part 1

  Ebook Information technology auditing and assurance (Third edition): Part 1 include of the following content: Chapter 1: Auditing and internal control; Chapter 2: Auditing IT governance controls; Chapter 3: Security part I: Auditing operating systems and networks; Chapter 4: Security part II: Auditing database systems; Chapter 5: Systems development and program change activities; Chapter 6: Transaction processing and financial reporting...

   304 p dainam 26/03/2023 21 0

 • Ebook Accounting for non-accounting students (Sixth edition): Part 1

  Ebook Accounting for non-accounting students (Sixth edition): Part 1

  Ebook Accounting for non-accounting students (Sixth edition): Part 1 presents the following content: Chapter 1 we provide some background about accounting, the accountancy profession, and the organizations that accountants work for. In Chapter 2 we outline the conventional rules that accountants normally follow when preparing accounting statements. In part 1 we outline the principles of double-entry book-keeping and explain how to prepare...

   337 p dainam 26/03/2023 21 0

 • Ebook Accounting for non-accounting students (Sixth edition): Part 2

  Ebook Accounting for non-accounting students (Sixth edition): Part 2

  Ebook Accounting for non-accounting students (Sixth edition): Part 2 deals with management accounting. Chapter 14 provides a foundation for a study of management. Chapters 15 and 16 deal with some basic costing accounting matters, Chapters 17 and 18 with planning and control procedures, and Chapters 19, 20 and 21 with some decision-making issues. Finally, Chapter 22 reviews some emerging issues in management accounting.

   264 p dainam 26/03/2023 14 0

 • Ebook Phương pháp ghi chép lưu trữ chứng từ - sổ sách kế toán, đọc - lập - phân tích báo cáo tài chính - thuế (Áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp): Phần 1

  Ebook Phương pháp ghi chép lưu trữ chứng từ - sổ sách kế toán, đọc - lập - phân tích báo cáo tài chính - thuế (Áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Phương pháp ghi chép lưu trữ chứng từ - sổ sách kế toán, đọc - lập - phân tích báo cáo tài chính - thuế (Áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp)" trình bày những nội dung về: hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp (đã sửa đổi, bổ sung đến tháng 11-2002); chế độ chứng từ kế toán và sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp quy...

   348 p dainam 27/01/2023 25 1

 • Ebook Phương pháp ghi chép lưu trữ chứng từ - sổ sách kế toán, đọc - lập - phân tích báo cáo tài chính - thuế (Áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp): Phần 2

  Ebook Phương pháp ghi chép lưu trữ chứng từ - sổ sách kế toán, đọc - lập - phân tích báo cáo tài chính - thuế (Áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Phương pháp ghi chép lưu trữ chứng từ - sổ sách kế toán, đọc - lập - phân tích báo cáo tài chính - thuế (Áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp)" tiếp tục trình bày những nội dung về: chế độ chứng từ kế toán và sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; hướng dẫn báo cáo tài chính - hướng dẫn báo cáo và quyết...

   352 p dainam 27/01/2023 27 3

 • Ebook Kế toán quản trị: Phần 2

  Ebook Kế toán quản trị: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Kế toán quản trị" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ và phân tích báo cáo bộ phận, đánh giá trách nhiệm quản lý, định giá bán sản phẩm, thông tin thích hợp với quyết định ngắn hạn, quyết định vốn đầu tư dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   236 p dainam 27/10/2020 258 6

 • Ebook Kế toán quản trị: Phần 1

  Ebook Kế toán quản trị: Phần 1

  Ebook Kế toán quản trị: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận, hệ thống dự toán ngân sách, phân tích biến động chi phí và doanh thu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   212 p dainam 27/10/2020 215 6

 • Ebook Bài tập kiểm toán nâng cao: Phần 2

  Ebook Bài tập kiểm toán nâng cao: Phần 2

  Cuốn sách đưuọc biên soạn theo cấu trúc gồm 7 phần: Trắc nghiệm kiểm tra kiến thức tiếp thu; câu hỏi trả lời đúng hoặc sai, câu hỏi thảo luận, tìm hiểu văn bản pháp luật kiểm toán, kiểm tra nghiệp vụ kế toán, bài tập tình huống, kiểm tra cuối chương. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p dainam 29/03/2019 307 6

 • Ebook Kế toán quản trị doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Kế toán quản trị doanh nghiệp: Phần 2

  Phần 1 cuốn sách "Kế toán quản trị doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức về phân tích báo cáo kế toán quản trị và và 123 Bài tập và lời giải (trong đó có 66 bài tập từng chương và 57 bài tập tổng hợp của các chương), 112 câu hỏi ôn tập và trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   210 p dainam 29/03/2019 334 9

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=dainam