• Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn trang bị cho người học thông tin thích hợp của quyết định ngắn hạn, ứng dụng thông tin thích hợp cho việc ra quyết định ngắn hạn. Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy, mời tham khảo.

   85 p dainam 30/04/2015 256 2

 • Mẫu sổ sách Kế toán bằng Excel

  Mẫu sổ sách Kế toán bằng Excel

  Mẫu sổ sách Kế toán bằng Excel trình bày chuẩn chung những những thông tin liên quan tới Kế toán như: ngày tháng, xuất nhập hàng hóa, chi phí,... Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Kế toán và những ngành có liên quan.

   645 p dainam 30/04/2015 254 1

 • Kế toán tài chính 3: Bài tập lớn

  Kế toán tài chính 3: Bài tập lớn

  Kế toán tài chính 3: Bài tập lớn tổng hợp các bài tập lớn môn Kế toán tài chính 3 giúp người học có thêm tài liệu tham khảo để học tập, ôn luyện. Tài liệu dành cho các đối tượng đang học Kế toán tài chính.

   9 p dainam 30/04/2015 308 1

 • Bài giảng Tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán

  Bài giảng Tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán

  Bài giảng Tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán nhằm mục tiêu giới thiệu đến các bạn khái niệm kiểm toán và phân biệt các loại hình kiểm toán, cung cấp kiến thức cơ bản về môi trường kiểm toán. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   23 p dainam 30/04/2015 224 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - ĐH Công nghệ Vạn Xuân

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - ĐH Công nghệ Vạn Xuân

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán" trình bày các nội dung sau: bản chất của hạch toán kế toán, đối tượng nghiên cứu của kế toán, phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp tính giá, phương pháp đối ứng tài khoản, hệ thống tài khoản kê toán, phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu, sổ sách kế toán.

   86 p dainam 04/12/2014 228 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Chương 5 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh thuộc bài giảng Kế toán tài chính. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: kế toán các khoản thu nhập và doanh thu, kế toán các khoản chi phí, kế toán xác định kết quả kinh doanh.

   27 p dainam 04/12/2014 239 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Chương 4 Kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại thuộc bài giảng Kế toán tài chính. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: những vấn đề chung, kế toán hoạt động mua hàng, kế toán bán hàng, kế toán nhập khẩu hàng hóa, kế toán xuất khẩu hàng hóa.

   61 p dainam 04/12/2014 226 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Chương 3 Kế toán vốn chủ sở hữu thuộc bài giảng Kế toán tài chính. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, kế toán nghiệp vụ kinh doanh, kế toán chênh lệch tỉ giá hối đoái, kế toán lợi nhuận chưa phân phối.

   24 p dainam 04/12/2014 224 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Chương 2 Kế toán nợ phải trả thuộc bài giảng Kế toán tài chính. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, phân loại kế toán nợ phải trả. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết đã được trình bày trong chương này.

   43 p dainam 04/12/2014 214 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Chương 1 Kế toán hoạt động đầu tư tài chính thuộc bài giảng Kế toán tài chính. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: những vấn đề chung, kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn, kế toán đầu tư tài chính dài hạn, kế toán dự phòng giảm giá đầu tư tài chính.

   55 p dainam 04/12/2014 215 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - ĐH Tôn Đức Thắng

  Chương 6 Kế toán kinh doanh dịch vụ thuộc bài giảng Kế toán tài chính. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: những vấn đề chung, kế toán kinh doanh nhà hàng, kế toán kinh doanh khách sạn.

   33 p dainam 04/12/2014 299 1

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1 - GV. Nguyễn Ngọc Thủy

  Chương 1 Tổng quan về thuế và kế toán thuế thuộc bài giảng kế toán thuế. Mục tiêu chương này nhằm hiểu được thuế là gì?, vai trò của thuế trong nền kinh tế; hiểu được các yếu tố cấu thành một sắc thuế; hiểu được cách phân loại thuế, phương thức đánh thuế, cơ sở đánh thuế,...

   28 p dainam 04/12/2014 255 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số