• Bài giảng Kiểm soát nội bộ: Chương 3 - Trần Thị Giang Tân

  Bài giảng Kiểm soát nội bộ: Chương 3 - Trần Thị Giang Tân

  Bài giảng "Kiểm soát nội bộ - Chương 3: Khuôn mẫu hệ thống kiểm soát nội bộ theo coso" cung cấp cho người học các kiến thức về môi trường kiểm soát bao gồm: Tính trung thực và các giá trị đạo đức, cam kết về năng lực, hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán, triết lý quản lý và phong cách điều hành của nhà quản lý,... Mời các bạn cùng...

   41 p dainam 27/08/2019 57 0

 • Bài giảng Kiểm soát nội bộ: Chương 5 - Trần Thị Giang Tân

  Bài giảng Kiểm soát nội bộ: Chương 5 - Trần Thị Giang Tân

  Bài giảng "Kiểm soát nội bộ - Chương 5: Kiểm soát chu trình bán hàng – thu tiền" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm của chu trình, gian lận, sai sót; các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với chu trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền; một số kỹ thuật gian lận thường gặp trong chu trình và biện pháp kiểm soát.

   16 p dainam 27/08/2019 49 0

 • Bài giảng Kiểm soát nội bộ: Chương 1 - Trần Thị Giang Tân

  Bài giảng Kiểm soát nội bộ: Chương 1 - Trần Thị Giang Tân

  Bài giảng "Kiểm soát nội bộ - Chương 1: Tổng quan về kiểm soát nội bộ" trình bày các định nghĩa về kiểm soát nội bộ, lịch sử phát triển, quy trình soạn thảo báo cáo COSO, sự hữu hiệu của HTKSNB, KSNB và quá trình quản lý, trách nhiệm về KSNB. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p dainam 27/08/2019 61 0

 • Bài giảng Kiểm soát nội bộ: Chương 4 - Trần Thị Giang Tân

  Bài giảng Kiểm soát nội bộ: Chương 4 - Trần Thị Giang Tân

  Bài giảng "Kiểm soát nội bộ - Chương 4: Kiểm soát chu trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm của chu trình, gian lận, sai sót và mục tiêu kiểm soát; các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với chu trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền; một số kỹ thuật gian lận thường gặp trong chu trình và biện...

   14 p dainam 27/08/2019 47 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán nâng cao: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thanh Tùng

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán nâng cao: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thanh Tùng

  Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán nâng cao - Chương 3: Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống kiểm soát nội bộ, đặc điểm môi trường kiểm soát hệ thống thông tin kế toán, kiểm soát hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p dainam 27/08/2019 52 0

 • Bài giảng Kiểm soát nội bộ: Chương 2 - Trần Thị Giang Tân

  Bài giảng Kiểm soát nội bộ: Chương 2 - Trần Thị Giang Tân

  Bài giảng "Kiểm soát nội bộ - Chương 2: Gian lận - Biện pháp phòng ngừa gian lận" trình bày định nghĩa gian lận, các công trình nghiên cứu gian lận kinh điển, công trình nghiên cứu gian lận của ACFE, công trình nghiên cứu gian lận của ACFE, các phương pháp gian lận trên BCTC.

   29 p dainam 27/08/2019 54 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán nâng cao: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thanh Tùng

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán nâng cao: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thanh Tùng

  Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán nâng cao - Chương 2: Công cụ kỹ thuật mô tả hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức về sơ đồ dòng dữ liệu, lưu đồ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p dainam 27/08/2019 54 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán nâng cao: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thanh Tùng

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán nâng cao: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thanh Tùng

  Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán nâng cao - Chương 1: Các khái niệm cơ bản trong hệ thống thông tin kế toán" giúp người học hiểu cấu trúc và các thành phần của HTTTKT, biết các thành phần và chức năng của hệ thống ERP; hiểu biết tổng quan các chu trình kinh doanh liên quan đến kế toán.

   26 p dainam 27/08/2019 53 0

 • Bài giảng Những vấn đề chung về thuế

  Bài giảng Những vấn đề chung về thuế

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về thuế, vai trò của thuế, phân loại thuế, yếu tố cấu thành một sắc thuế, hệ thống thuế Việt Nam,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung...

   68 p dainam 24/07/2019 73 0

 • Bài giảng Luật thuế giá trị gia tăng

  Bài giảng Luật thuế giá trị gia tăng

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Luật thuế giá trị gia tăng, văn bản pháp quy, vai trò của thuế GTGT, đặc điểm của thuế GTGT, người nộp thuế GTGT,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   116 p dainam 24/07/2019 78 0

 • Bài giảng Thuế thu nhập trong doanh nghiệp

  Bài giảng Thuế thu nhập trong doanh nghiệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thuế thu nhập doanh nghiệp, tình hình tiêu thụ hàng hóa, chi phí quản lý doanh nghiệp, tính VAT và thuế TNDN,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   11 p dainam 24/07/2019 63 0

 • Bài giảng Kế toán thuế trong doanh nghiệp: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Kế toán thuế trong doanh nghiệp: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Chương này giúp các bạn nắm được những nội dung như sau: Khái niệm, bản chất và vai trò của thuế, các loại thuế theo các tiêu thức phân loại khác nhau,...

   25 p dainam 26/11/2018 87 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số