• Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa và những vấn đề đặt ra

  Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa và những vấn đề đặt ra

  Để thực hiện hiệu quả công tác cổ phần hóa DNNN, giai đoạn xác định giá trị doanh nghiệp là khâu quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc chống thất thu ngân sách nhà nước cũng như hạn chế thiệt hại cho nhà đầu tư. Nhằm thực hiện hiệu quả công tác này, hiện có nhiều phương pháp để tiến hành định giá doanh nghiệp. Bài viết này sẽ...

   6 p dainam 27/11/2019 38 0

 • Kiểm toán tài nguyên khoáng sản - các vấn đề lý luận và thực tiễn

  Kiểm toán tài nguyên khoáng sản - các vấn đề lý luận và thực tiễn

  Bài viết sẽ cung cấp một bức tranh tổng thể về tác động môi trường, hệ thống quản lý và nghĩa vụ tài chính trong ngành khai khoáng từ đó chỉ ra cách thức xác định chủ đề, xây dựng tiêu chí và hệ thống các câu hỏi kiểm toán, nhằm nâng cao tính hiệu quả cho các cuộc KTMT trong ngành khai khoáng.

   9 p dainam 27/11/2019 34 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên - đề xuất mô hình nghiên cứu cho Việt Nam

  Các nhân tố ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên - đề xuất mô hình nghiên cứu cho Việt Nam

  Bằng phương pháp tổng quan tài liệu, bài viết thực hiện đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tính độc lập của kiểm toán viên. Trên cơ sở đó, bài viết cũng đánh giá khoảng trống nghiên cứu và đề xuất mô hình nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên trên thị trường Việt Nam.

   11 p dainam 27/11/2019 40 0

 • Bài giảng Kiểm soát nội bộ: Chương 3 - Trần Thị Giang Tân

  Bài giảng Kiểm soát nội bộ: Chương 3 - Trần Thị Giang Tân

  Bài giảng "Kiểm soát nội bộ - Chương 3: Khuôn mẫu hệ thống kiểm soát nội bộ theo coso" cung cấp cho người học các kiến thức về môi trường kiểm soát bao gồm: Tính trung thực và các giá trị đạo đức, cam kết về năng lực, hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán, triết lý quản lý và phong cách điều hành của nhà quản lý,... Mời các bạn cùng...

   41 p dainam 27/08/2019 56 0

 • Bài giảng Kiểm soát nội bộ: Chương 5 - Trần Thị Giang Tân

  Bài giảng Kiểm soát nội bộ: Chương 5 - Trần Thị Giang Tân

  Bài giảng "Kiểm soát nội bộ - Chương 5: Kiểm soát chu trình bán hàng – thu tiền" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm của chu trình, gian lận, sai sót; các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với chu trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền; một số kỹ thuật gian lận thường gặp trong chu trình và biện pháp kiểm soát.

   16 p dainam 27/08/2019 47 0

 • Bài giảng Kiểm soát nội bộ: Chương 1 - Trần Thị Giang Tân

  Bài giảng Kiểm soát nội bộ: Chương 1 - Trần Thị Giang Tân

  Bài giảng "Kiểm soát nội bộ - Chương 1: Tổng quan về kiểm soát nội bộ" trình bày các định nghĩa về kiểm soát nội bộ, lịch sử phát triển, quy trình soạn thảo báo cáo COSO, sự hữu hiệu của HTKSNB, KSNB và quá trình quản lý, trách nhiệm về KSNB. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p dainam 27/08/2019 59 0

 • Bài giảng Kiểm soát nội bộ: Chương 4 - Trần Thị Giang Tân

  Bài giảng Kiểm soát nội bộ: Chương 4 - Trần Thị Giang Tân

  Bài giảng "Kiểm soát nội bộ - Chương 4: Kiểm soát chu trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền" cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm của chu trình, gian lận, sai sót và mục tiêu kiểm soát; các thủ tục kiểm soát chủ yếu đối với chu trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền; một số kỹ thuật gian lận thường gặp trong chu trình và biện...

   14 p dainam 27/08/2019 46 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán nâng cao: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thanh Tùng

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán nâng cao: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thanh Tùng

  Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán nâng cao - Chương 3: Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống kiểm soát nội bộ, đặc điểm môi trường kiểm soát hệ thống thông tin kế toán, kiểm soát hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p dainam 27/08/2019 51 0

 • Bài giảng Kiểm soát nội bộ: Chương 2 - Trần Thị Giang Tân

  Bài giảng Kiểm soát nội bộ: Chương 2 - Trần Thị Giang Tân

  Bài giảng "Kiểm soát nội bộ - Chương 2: Gian lận - Biện pháp phòng ngừa gian lận" trình bày định nghĩa gian lận, các công trình nghiên cứu gian lận kinh điển, công trình nghiên cứu gian lận của ACFE, công trình nghiên cứu gian lận của ACFE, các phương pháp gian lận trên BCTC.

   29 p dainam 27/08/2019 53 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán nâng cao: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thanh Tùng

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán nâng cao: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thanh Tùng

  Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán nâng cao - Chương 2: Công cụ kỹ thuật mô tả hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức về sơ đồ dòng dữ liệu, lưu đồ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p dainam 27/08/2019 53 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán nâng cao: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thanh Tùng

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán nâng cao: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thanh Tùng

  Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán nâng cao - Chương 1: Các khái niệm cơ bản trong hệ thống thông tin kế toán" giúp người học hiểu cấu trúc và các thành phần của HTTTKT, biết các thành phần và chức năng của hệ thống ERP; hiểu biết tổng quan các chu trình kinh doanh liên quan đến kế toán.

   26 p dainam 27/08/2019 52 0

 • Bài giảng Những vấn đề chung về thuế

  Bài giảng Những vấn đề chung về thuế

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về thuế, vai trò của thuế, phân loại thuế, yếu tố cấu thành một sắc thuế, hệ thống thuế Việt Nam,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung...

   68 p dainam 24/07/2019 72 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số