Xử phạt vi phạm hành chính về nội dung thông tin trong hoạt động báo chí - Thực trạng và giải pháp

Bài viết phân tích một số hạn chế, vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến nội dung thông tin trong hoạt động báo chí đồng thời đề xuất phương hướng hoàn thiện pháp luật và nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ công chức thực thi pháp luật.