Windows XP cho mọi nhà - Hoàng Minh Mẫn

Cuốn sách này nhằm mục đích giúp các bạn tìm hiểu các tính năng mới và cách hoạt động của hệ điều hành Windows XP. Sách gồm 6 phần: Tìm hiểu Windows XP; làm việc với các file, chương trình, và các thiết bị ngoại vi; đưa Windows lên trực tuyến; âm thanh và hình ảnh; Windows XP trong gia đình và môi trường di động; bảo trì và xử lý sự cố. Ngoài ra, sách còn có phần phụ lục trình bày thông tin cơ bản về việc nâng cấp hệ thống lên Windows XP, sử dụng các chương trình phụ có sẵn trong XP, và thực thi các tùy chọn truy cập của XP. Đặc biệt sách còn đưa vào phần thủ thuật học nhanh Windows XP bằng hình ảnh để bạn học dễ dàng nắm bắt và sử dụng Windows XP một cách nhanh nhất.