Vận dụng quy trình kiểm toán nội bộ vào các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng

Bài viết này sẽ trình bày những nội dung liên quan đến quy trình kiểm toán nội bộ, nhằm giúp nhà quản lý thấy được tầm quan trọng khi vận dụng kiểm toán nội bộ vào trong quản lý và điều hành doanh nghiệp.