Ứng xử với thông tin có yếu tố scandal trong hoạt động báo chí

Đánh giá đúng bản chất của scandal và thông tin có yếu tố scandal giúp báo chí vừa đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của công chúng vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội của mình.