Ứng dụng chức năng livestream trên mạng xã hội để sản xuất và chuyển tải thông tin - hướng đi mới của báo chí chính thống ở Việt Nam

Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội trong những năm gần đây đã đặt ra nhiều vấn đề trong tiến trình phát triển của xã hội nói chung và báo chí nói riêng. Một trong số đó là sự xuất hiện của ứng dụng Live stream trên Facebook. Sự ra đời của ứng dụng Live stream làm tăng năng lực của Facebook trong mảng cung cấp thông tin cho công chúng – nhanh nhạy hơn, chính xác hơn, hấp dẫn hơn