Thực hành Bệnh tim mạch - Nguyễn Lân Việt

Cuốn sách Thực hành Bệnh tim mạch bám sát thực tế, dễ dàng ứng dụng và có cập nhật những thông tin mới nhất trên nền tảng những kiến thức kinh điển đã biết trong lĩnh vực tĩnh mạch. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bác sỹ chuyên khoa tim mạch mà có thể còn giúp ích cho các bác sỹ thực hành nói chung cũng như để các sinh viên y khoa tham khảo thêm học tập.