Thị trường hối đoái - GS.TS. Lê Văn Tư

Quyển sách "Thị trường Hối đoái" được xuất bản với mong muốn cung cấp cho bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về một lãnh vực hoạt động kinh tế còn hết sức mới mẻ và phức tạp. Quyển sách này đề cập đến tất cả các vấn đề liên quan đến thị trường hối đoái, từ các vấn đề cơ bản và đơn giản nhất đến các vấn đề phức tạp liên quan đến các nghiệp vụ hối đoái, kinh doanh tiền tệ và bù đắp rủi ro trong kinh doanh tiền tề. Mong rằng quyển sách sẽ đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thị trường hối đoái của các nhà kinh doanh cũng như các bạn học sinh, sinh viên trong quá trình hoạt động thực tiễn và học tập.