Tạp chí Kinh tế môi trường: Số 169 - tháng 11/2020

Tạp chí Kinh tế môi trường: Số 169 - tháng 11/2020 trình bày các nội dung chính sau: Chuyển dịch năng lượng tái tạo, xóa bỏ rào cản để phát triển năng lượng xanh bền vững, điện mặt trời nổi - Xu hướng mới của ngành công nghiệp năng lượng, hệ sinh thái vùng biển Việt Nam trước sức ép biến đổi khí hậu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.