Tạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng: Số 37/2020

Tạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng: Số 37/2020 trình bày các nội dung chính sau: Một số quan điểm và nguyên tắc về chiếu sáng nghệ thuật mặt ngoài kiến trúc nhà cao tầng trong đô thị, hình thái học đô thị và nhà ở kết hợp cửa hàng tại các đô thị cảng khu vực Đông Nam Á, sử dụng phương pháp ma trận chuyển cải tiến trong phân tích kết cấu dầm liên tục,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.