Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới (Tập 2): Phần 2

Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới (Tập 2) – Phần 2 trang bị cho người học kiến thức về sơ cứu cấp cứu và các cách giao tiếp, tư vấn và làm việc nhóm. Nội dung trong phần này gồm có: Đánh giá người bệnh hôn mê dựa vào thang điểm Glasgow; kỹ thuật hỗ trợ hô hấp và quản lý đường thở; cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản; phòng và xử trí phản vệ; kỹ năng giao tiếp trong chăm sóc người bệnh; kỹ năng truyền thông tư vấn giáo dục sức khỏe; kỹ năng làm việc nhóm trong chăm sóc y tế.