Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới (Tập 1): Phần 2

Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới (Tập 1) – Phần 2 trình bày đến người học những kiến thức cơ bản về các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và chăm sóc người bệnh (phần 1), nội dung cơ bản gồm có: Chăm sóc giảm đau; áp dụng quy trình điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh; đón tiếp người bệnh, chuyển viện, xuất viện; theo dõi dấu hiệu sinh tồn; lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm (máu, đờm, phân, nước tiểu); hỗ trợ vệ sinh cho người bệnh; hỗ trợ người bệnh di chuyển; hỗ trợ người bệnh ăn uống; thực hành dùng thuốc cho người bệnh.