Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới (Tập 1): Phần 1

Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới (Tập 1) – Phần 1 gồm có 2 chương với những nội dung chính sau: Định hướng và các quy định về hành nghề điều dưỡng, an toàn người bệnh. Mời các bạn tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.