Stress nghề nghiệp ở điều dưỡng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới

Bài viết trình bày xác định tỷ lệ stress nghề nghiệp ở điều dưỡng và mức độ stress nghề nghiệp ở điều dưỡng ở các vị trí công tác; Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến stress nghề nghiệp ở điều dưỡng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới năm 2019.