So sánh tự lượng giá của điều dưỡng và hài lòng người bệnh về kỹ năng giao tiếp của điều dưỡng khoa Khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn năm 2019

Bài viết trình bày so sánh tự lượng giá của Điều dưỡng (ĐD) và sự hài lòng người bệnh về kỹ năng giao tiếp của Điều dưỡng. Phương pháp: Nghiên cứu so sánh sử dụng thiết kế tương quan khảo sát 15 ĐD Khoa Khám bệnh và 120 bệnh nhân đến khám bệnh tại BV Đa Khoa Sài Gòn.