Phân tích vai trò trung gian/đa trung gian trong mô hình đa biến - lý thuyết và tình huống minh hoạ: Hành vi trì hoãn của nhân viên trong công việc

Kiểm định vai trò trung gian/đa trung gian là bước quan trọng khi phân tích mô hình đa biến trong nghiên cứu hành vi. Thực tế nghiên cứu cho thấy, các biến ngoại sinh và nội sinh quan hệ chồng chéo qua các biến trung gian là hiện tượng tồn tại phổ biến trong nghiên cứu hành vi liên quan đến kinh doanh và quản trị.