Nhu cầu, thói quen sử dụng và nhận biết thương hiệu các sản phẩm công nghệ của khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định: 1) Nhu cầu; 2) Thói quen sử dụng; 3) Tiêu chí chọn lựa và mức độ ưu tiên giới thiệu sản phẩm; 4) Mức độ nhận biết thương hiệu sản phẩm của khách hàng tại TP Hồ Chí Minh đối với sản phẩm công nghệ (SPCN).