Nghiên cứu tình trạng HER2 và mối liên quan với một số yếu tố tiên lượng trong ung thư biểu mô tuyến vú xâm nhập

Để lựa chọn bệnh nhân ung thư vú điều trị đích phân tử cần phải xác định chính xác tình trạng khuếch đại gen HER2. Do đó, đối với những trường hợp nhuộm hóa mô miễn dịch (HMMD) HER2 dương tính (2+) thì cần phải xác định tình trạng khuếch đại gen HER2 bằng kỹ thuật lai tại chỗ. Nghiên cứu này của chúng tôi nhằm áp dụng kỹ thuật HMMD và kỹ thuật lai tại chỗ gắn hai màu (DISH) để phát hiện sự khuếch đại gen HER2 và mối liên quan với một số yếu tố tiên lượng trong ung thư biểu mô tuyến vú.